• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

ΓΕΑ: Στη Διαύγεια η προκήρυξη για τις μετατάξεις - Έως πότε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις

lawandorder.gr 08-12-2020 17:58
ΓΕΑ: Στη Διαύγεια η προκήρυξη για τις μετατάξεις - Έως πότε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις
Προκήρυξη για μετάταξη ανθυπασπιστών-υπαξιωματικών στο Σώμα των Αξιωματικών και εθελοντών-εθελοντριών Μακράς Θητείας και επαγγελματιών οπλιτών της ΠΑ στο Σώμα των Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 10:06:10) η προκήρυξη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Τι αφορά: 

α. Τη μετάταξη για το έτος 2020 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη 25 κενών οργανικών θέσεων ανθυποσμηναγών.

β. Τη μετάταξη για το έτος 2020 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας, πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή κατόχων ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη 99 κενών οργανικών θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης και 4 θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία-Σμηνία και 5 Επισμηνία στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι επιθυμούντες μετάταξη, να υποβάλλουν στη μονάδα που υπηρετούν σχετική αίτηση για μία μόνο ειδικότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo