Προσωρινή δικαστική δικαίωση δικηγόρου για οφειλόμενη αποζημίωση «Νομικής Βοήθειας»

Κατερίνα Μάνθου 20-11-2020 07:19
Προσωρινή δικαστική δικαίωση δικηγόρου για οφειλόμενη αποζημίωση «Νομικής Βοήθειας»
Το ποσό επιδικάσθηκε όχι σε βάρος του ΤΑΧΔΙΚ, αλλά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Το ποσό των 1.000 ευρώ έναντι οφειλόμενης αποζημίωσής του από παραστάσεις σε ποινική δίκη με το πρόγραμμα της «Νομικής Βοήθειας» επιδικάσθηκε προσωρινά σε δικηγόρο Αθηνών με την υπ’ αρ. 16746/2020 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το ποσό επιδικάσθηκε όχι σε βάρος του ΤΑΧΔΙΚ, αλλά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο πιθανολογήθηκε ως οφειλέτης, εκπροσωπούμενου από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ασκήθηκε εν όψει της συζήτησης αντίστοιχης αγωγής της αιτούσας. Το αίτημα για προσωρινή επιδίκαση έγινε δεκτό λόγω αδυναμίας της αιτούσας προς αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβίωσης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo