Συνάντηση μελών του ΔΣΑ με τη διεύθυνση του Πρωτοδικείου: Ηλεκτρονικά, εντός τριημέρου η αποστολή αποφάσεων

Κατερίνα Μάνθου 11-07-2020 08:11 Τελευταία ενημέρωση: 11-07-2020 08:16
Συνάντηση μελών του ΔΣΑ με τη διεύθυνση του Πρωτοδικείου: Ηλεκτρονικά, εντός τριημέρου η αποστολή αποφάσεων
Tι αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας με τον Πρόεδρο της Τριμελούς Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών

Ηλεκτρονικά το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών, και κατόπιν αίτησης των δικηγόρων θα αποστέλλεται από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, το σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Αυτό αποφασίστηκε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας (ΔΣΑ) αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό, τον Γενικό Γραμματέα Μιχάλη Καλαντζόπουλο και τους Συμβούλους Χαράλαμπο Κονδύλη και Σωτήρη Διαμαντόπουλο με τον Πρόεδρο της Τριμελούς Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεώργιο Γρίβα και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ιωάννη Δήμου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, σύμφωνα με το ΔΣΑ, η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών οι οποίες παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Πρωτοδικείο Αθηνών και δή μετά την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου δικαστικού σχηματισμού.

Σύμφωνα με το ΔΣΑ κατά τη συνάντηση αυτή, αποφασίστηκαν τα εξής:

«Α. Η παραλαβή των σχετικών για τις αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί θα γίνεται καθημερινά, εξαιρουμένης της περιόδου από 10.8.2020 έως 20.8.2020.

Από την Δευτέρα 20.7.2020 το σύνολο των αποφάσεων θα αποστέλλεται, κατόπιν αιτήσεως των δικηγόρων, ηλεκτρονικά το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών (για όλες τις διαδικασίες) και τα πρακτικά της δίκης και οι προτάσεις εντός πέντε εργασίμων ημερών. Προς τούτο και για την επιτάχυνση της διαδικασίας θα χρησιδανεισθεί από τον ΔΣΑ στο Πρωτοδικείο Αθηνών μηχάνημα (scanner) για το χρονικό διάστημα μέχρι 15/9/2020.

Β. Από την Δευτέρα 13.7.2020 και εφεξής η παραλαβή του συνόλου των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που θα κατατίθενται εφεξής θα λαμβάνει χώρα είτε την ορισθησομένη εκ της γραμματείας ημέρα της παραλαβής τους από τα γραφεία του ΔΣΑ (κτίριο 12, αίθουσα 1), είτε από την επόμενη της παραλαβής ημέρα από το γραφείο επιμελητών του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος).

Γ. Από την Δευτέρα 13.7.2020 η κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων θα λαμβάνει χώρα με βάση το λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης και ανάλογα αν αυτός είναι μονός ή ζυγός. Για παράδειγμα τη Δευτέρα θα καταθέτουν το σύνολο των γραμματίων προείσπραξης με λήγοντα μονό αριθμό, την Τρίτη το σύνολο των γραμματίων προείσπραξης με λήγοντα ζυγό αριθμό κοκ., με εναλλαγή κάθε μέρα μονού και ζυγού λήγοντα αριθμού.

Δ. Μέχρι την 15.9.2020 το σύνολο των ματαιωθεισών υποθέσεων λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων θα έχουν επαναπροσδιοριστεί οίκοθεν, εξαιρουμένων των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας οι οποίες θα επαναπροσδιορισθούν το αργότερο μέχρι την 30.9.2020.

Ε. Από την Δευτέρα 13.7.2020 και εφεξής θα αυξηθεί ο αριθμός των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν μετά από ματαίωσή τους κατά τον χρόνο αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, κατά τη σειρά χρονικής προτεραιότητας (13/3/-31-5-2020).

ΣΤ. Ο επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας τυπικής συζήτησης των ματαιωθεισών υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων θα λάβει χώρα από την 1/9/2020 και εφεξής κατά χρονική προτεραιότητα.

Ζ. Η προθεσμία παραλαβής των σχετικών εγγράφων που αφορούν αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά το έτος 2019, παρατείνεται μέχρι 15.9.2020 εντός του χρονικού διαστήματος από 10/8 έως 20/8/2020».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo