Παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για κάμερες σε δημόσιους χώρους

Newsroom L&O 01-07-2020 10:37
Παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για κάμερες σε δημόσιους χώρους
Η ανεξάρτητη αρχή αφού εντοπίζει τα ζητήματα της συνταγματικότητας ζητεί «να υπάρξουν πρόσθετες διασφαλίσεις» για τους πολίτες

Σε σειρά παρατηρήσεων για την χρήση καμερών από δημόσιες αρχές σε δημόσιους χώρους, προχωρά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) με γνωμοδότηση που εξέδωσε ( 3/2020) επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη «χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους».

Μάλιστα, η ανεξάρτητη αρχή αφού εντοπίζει τα ζητήματα της συνταγματικότητας ζητεί «να υπάρξουν πρόσθετες διασφαλίσεις» για τους πολίτες. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν για πρώτη φορά προβλέπεται η χρήση μη σταθερών καμερών.

Συγκεκριμένα, στη γνωμοδότησή της η ανεξάρτητη αρχή αναφέρει μεταξύ άλλων πως:

  • «Η πρόβλεψη περί του επιτρεπτού της εστίασης (zoom) της εικόνας για τη διαπίστωση πράξεων που εµπίπτουν στους επιδιωκόμενους σκοπούς αφορά µια ειδικότερη και αυτοτελή κατηγορία υποκειμένων των δεδομένων, καθώς τίθεται πλέον στο στόχαστρο συγκεκριμένο πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση πράξεων που εµπίπτουν στους επιδιωκόμενους σκοπούς. Όταν η εστίαση και η στόχευση συγκεκριμένου προσώπου ή αντικειμένου (π.χ. οχήματος) που δύναται να οδηγήσει σε ταυτοποίηση αποσκοπεί στη διακρίβωση εγκλημάτων, τότε η πράξη της επεξεργασίας δια της εστίασης της κάµερας φέρει χαρακτηριστικά ποινικοδικονοµικής ανακριτικής πράξης µε όσα συνεπάγεται σε επίπεδο εφαρμογής της οικείας νουθεσίας, περιλαµβανοµένων των απαιτούµενων σχετικών εγγυήσεων ελέγχου και επίβλεψης. Σε αυτό το πλαίσιο διαπιστώνεται η απουσία νοµοθετικής πρόβλεψης ορισµού ενός εκπροσώπου ανεξάρτητης και αµερόληπτης διοικητικής αρχής ή δικαστικού/εισαγγελικού λειτουργού που θα αποφασίζει εκ των προτέρων ή θα ελέγχει ή θα επιβλέπει την διαδικασία εστίασης καθώς και τις µεταγενέστερες εξαρτηµένες πράξεις επεξεργασίας (π.χ. επιλογής) του συναφούς υλικού».
  • Για τις µη σταθερές κάµερες, η Αρχή αναφέρει ότι «οι συνέπειες της λειτουργίας των οποίων είναι δυσχερέστερο να προσδιοριστούν σε σχέση µε τις σταθερές, η διενέργεια µελέτης εκτίµησης αντικτύπου αναφορικά µε τη λειτουργία τους οφείλει να διενεργείται όχι µόνο πριν τη λειτουργία τους, αλλά και πριν την προµήθειά τους, ώστε να είναι σύµφωνη µε τις αρχές της προστασίας των δεδοµένων από τον σχεδιασµό κι εξ ορισµού».
  • Για την επιτήρηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, η οποία συνδέεται με την άσκηση του ατομικού δικαιώματος του συνέρχεσθαι (αρ. 11 Σ.) και την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. στις πολιτικές-κομματικές συναθροίσεις) η Αρχή προτείνει σειρά νομοθετικών τροποποιήσεων αλλά και την διασφάλιση της διαδικασίας από εισαγγελικό ή δικαστικό λειτουργό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo