ΥΕΘΑ: Πότε θα καταβληθεί το Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 25-06-2020 18:40
ΥΕΘΑ: Πότε θα καταβληθεί το Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων
Ο Ν.Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι υπάρχει Επιτροπή από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού που έχει αναλάβει την επίλυση του προβλήματος

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) τέκνων εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού παρέσχε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Αμύνης Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας υπηρεσιακώς σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει γι’ αυτόν ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού».

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις αυτές προκύπτει ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και  την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 θα δύναται πλέον να υπολογισθεί και να καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό του ΒΟΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο ΥΕΘΑ σημειώνει – μεταξύ άλλων – τα εξής:

«Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που, κατά τις κείμενες διατάξεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του τέκνου του κατά το χρόνο καταβολής του δικαιούμενου ποσού.

Στο παρελθόν, κατά τα έτη 2018 και 2019, είχε εισαχθεί σε δημόσια διαβούλευση επί σχεδίων νόμων, νομοθετική ρύθμιση στην οποία μεταξύ άλλων καθοριζόταν ο αριθμός μεριδίων των μετόχων του ΜΤΣ, οι οποίοι εξέρχονταν από την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των νέων μισθολογικών διατάξεων του ν.4472/2017. Ωστόσο η εν λόγω ρύθμιση δεν κατέστη δυνατόν να ενσωματωθεί στις διατάξεις των αντίστοιχων ψηφισθέντων νόμων.

Πάντως το ΔΣ του ΜΤΣ, με τo υπ' αριθμ. 11/5/26 Ιουν 2017 πρακτικό του, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι του ΒΟΕΑ, με βάση το μισθολογικό βαθμό και τις αποδοχές του γονέα - μετόχου, όπως ίσχυαν πριν την ψήφιση του ως άνω Νόμου.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει συγκροτηθεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων ανά μισθολογικό κλιμάκιο των κατηγοριών μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του ν.4472/2017. -2- Μετά την προσεχή ολοκλήρωση των εργασιών της ως άνω επιτροπής και την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του ΜΤΣ με τις διατάξεις του ν.4472/2017 (αντιστοίχιση μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια) θα δύναται πλέον να υπολογισθεί και να καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό του ΒΟΕΑ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo