ΣτΠ: Εξειδικευμένα μέτρα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενάντια στον κορονοϊό

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 08-04-2020 19:57 Τελευταία ενημέρωση: 09-04-2020 13:33
ΣτΠ: Εξειδικευμένα μέτρα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενάντια στον κορονοϊό
Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Επιστολή προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμύνης και την αντίστοιχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) απέστειλε σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, με την οποία εκφράζει τη συμφωνία του για τη λήψη των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού στις ΕΔ, προτείνοντας και παρακαλώντας ταυτοχρόνως, όπως χαρακτηριστικώς σημειώνει, τη λήψη κάποιων εξειδικευμένων επιπλέον μέτρων για ειδικές κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού.

Στην επιστολή του αυτή ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει μεταξύ άλλων και επικροτεί τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή, απευθύνομαι σε σας, αναφερόμενος στα μέτρα πρόληψης στο χώρο των ενόπλων δυνάμεων και ειδικότερα σε σχέση με τους στρατευσίμους. Εκ προοιμίου επιθυμώ να εξάρω το εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας με την Αρχή που τα επιτελεία έχουν διαχρονικά επιδείξει σε στρατολογικά εν γένει ζητήματα, όπως η διάρκεια θητείας, οι πειθαρχικές κυρώσεις, η αποζημίωση παθόντων εν υπηρεσία ή οι όροι νοσηλείας σε στρατιωτικά νοσοκομεία.

Είναι ήδη γνωστές στο Συνήγορο του Πολίτη, και απολύτως επαινετέες, τόσον οι επίσημες ανακοινώσεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες,

  • πρώτον (22.3.2020) « στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του COVID-19 …αναστέλλεται η χορήγηση άδειας ορκωμοσίας στους νεοσύλλεκτους οπλίτες θητείας, η οποία θα ληφθεί υπόψη στη συνολική τους υπηρεσία με απόλυση τους 15 ημέρες ενωρίτερα της καθορισμένης » ,
  • δεύτερον (30.3.2020), μεταξύ άλλων, « οι Διοικήσεις-Διευθύνσεις δίνουν οδηγίες και ενημερώνουν το προσωπικό τους για τη σκοπιμότητα των μέτρων πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται … το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πραγματοποιεί συχνές θερμομετρήσεις, ελέγχει τις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας … πραγματοποιούνται λεπτομερείς καθαριότητες, αερισμός και απολυμάνσεις εγκαταστάσεων … οι Μονάδες, τα Επιτελεία και οι Υπηρεσίες

εκτελούν και επιβλέπουν την εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν στο στρατωνισμό, στην εκπαίδευση, στις συγκεντρώσεις και στις μετακινήσεις του προσωπικού … έχουν χορηγηθεί και χρησιμοποιούνται συλλογές ατομικής προστασίας για τα πληρώματα των ιπτάμενων μέσων, ενώ οι ασθενείς από COVID-19 μεταφέρονται με ειδική κάψουλα και σύμφωνα με τις οδηγίες του

Υπουργείου Υγείας» και

  • τρίτον (1.4.2020), « η κατάταξη των στρατευσίμων της 2020 Γ΄ ΕΣΣΟ για τον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ για το Πολεμικό Ναυτικό, θα υλοποιηθεί εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιουνίου 2020 … την ημέρα κατατάξεως των στρατευσίμων … θα διανέμεται κυτίο περιέχον αντισηπτικό, μάσκες, γάντια και οδηγίες, σε υλοποίηση των μέτρων προστασίας του στρατιωτικού προσωπικού έναντι της πανδημίας », όσο και (βάσει δημοσιευμάτων) η από 27.3.2020 διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σύμφωνα με την οποίαν (εφ’ όσον τα δημοσιεύματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα), οι μαζικές μετακινήσεις στρατιωτών θα γίνονται με μειωμένη κάλυψη των καθισμάτων στα στρατιωτικά οχήματα. Εμπιστευόμενος τη μακρά παράδοση των στρατιωτικών υπηρεσιών στη διαχείριση πληθυσμού υπό συνθήκες διαρκούς εγρήγορσης και κρίσης, χωρίς δε την παραμικρή αμφιβολία για το κατά πόσο τηρούνται στην πράξη τα ανωτέρω καθώς και όλα τα λοιπά αναγκαία μέτρα πρόληψης, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει την ανάγκη διαρκούς αναθεώρησης των λαμβανομένων μέτρων με προοπτική βελτίωσης και επίτασης, καθώς και διαρκών ελέγχων».

Ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη σε άλλο σημείο με βάση ένα σκεπτικό προτείνει τα εξής:

«Ωστόσο, όσα υγειονομικά μέτρα και αν λαμβάνονται, θα ήταν αδύνατο ν’ αναιρέσουν ολοκληρωτικά τον εξ ορισμού δεδομένο επισφαλή χαρακτήρα της διαμονής υπό συνθήκες στρατωνισμού, καθώς αυτή καθ’ εαυτήν η καθημερινότητα του στρατεύματος, ιδιαιτέρως μάλιστα στα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, συνεπάγεται συνωστισμό και συγχρωτισμό, συνθήκες που καθιστούν τους υπηρετούντες ευάλωτους σε κίνδυνο όπως ο προκείμενος. Η προληπτική κατ’ οίκον απομόνωση και τήρηση αποστάσεων, που σε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό έχει ήδη όχι απλώς συστηθεί αλλά και επιβληθεί νομοθετικά, παραμένει ανέφικτη μόνο για τους κρατουμένους, τους νοσηλευομένους και τους υπηρετούντες στρατιωτική θητεία. Σε ό,τι αφορά τους τελευταίους, είναι σαφής η ιδιαίτερη ευαισθησία που πρέπει να διακρίνει κάθε πρόταση αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς, φυσικά, δεν θα ήταν ρεαλιστικό να γίνει λόγος για γενική αποστράτευση, παρά μόνον ίσως για επιλογές μερικής μείωσης των υπηρετούντων υπό τον όρο της δυνατότητας κάλυψης των αναγκών από τους εναπομένοντες. Κάθε σχετική μελέτη οφείλει να συνεκτιμήσει τις ανάγκες της εθνικής άμυνας και των συναφών στρατηγικών ή εκπαιδευτικών σχεδιασμών, εξ ου και μόνες αρμόδιες για την αναλυτική εκπόνησή της είναι, εν τέλει, οι ίδιες οι στρατιωτικές υπηρεσίες.

Υπό την ανωτέρω παραδοχή, ο Συνήγορος του Πολίτη σας προτρέπει και σας παρακαλεί να εξετάσετε, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενα όπως:

  • η αναστολή ή έστω ο περιορισμός ασκήσεων ή μαζικών μετακινήσεων, στις δε περιπτώσεις απόλυτης σχετικής ανάγκης η πρόβλεψη ειδικών μέτρων αυξημένης υγειονομικής προστασίας.
  • η ερμηνευτική επέκταση της αναβολής « για κοινωνικούς λόγους» (άρθρο 29 ν. 3421/2005) σε περιπτώσεις συγγενών θυμάτων της πανδημίας, ιδίως όμως σε περιπτώσεις στρατευσίμων, των οποίων οι παθήσεις δεν υπάγονται μεν σε εκείνες που δικαιολογούν απαλλαγή (άρθρο 13 § 1α΄ ν. 3421/2005), ανήκουν δε σε ομάδες χαρακτηρισμένες ως ευπαθείς ή υψηλού κινδύνου για τις οποίες είναι αναγκαία αυξημένα μέτρα προστασίας και προ παντός αποφυγή συγχρωτισμού (ασθματικοί, διαβητικοί κ.ο.κ.).

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα επιστολή θέματα προστασίας των εκτελούντων εναλλακτική υπηρεσία και γενικότερης προσαρμογής των συνθηκών εκπλήρωσης της υπηρεσίας αυτής, καθώς η σχετική αρμοδιότητα δεν ανήκει στις στρατιωτικές αρχές αλλά στους φορείς εκπλήρωσης.

Από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το μόνο που θα μπορούσε να εξετασθεί είναι η έκδοση εγκυκλίου προκειμένου να υπενθυμισθεί στους φορείς εκπλήρωσης, αν τυχόν δεν θεωρείται αυτονόητο, ότι οι εκτελούντες εναλλακτική υπηρεσία υπάγονται στα ειδικότερα μέτρα προστασίας ή αραίωσης προσωπικού που εφαρμόζονται στον αντίστοιχο φορέα (άρθρο 64 § 3γ΄ ν. 3421/2005: « εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους του φορέα αυτού σε ό,τι αφορά … τη διοικητική μέριμνα» ), ενώ ενδεχόμενη υπαγωγή τους σε σύστημα εκ περιτροπής παρουσίας ή εξ αποστάσεως εργασίας ουδόλως προσμετράται σε βάρος της νόμιμης άδειάς τους».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo