ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. καταδίκασε Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία για το «μπλόκο» στους πρόσφυγες από Ελλάδα

Κατερίνα Μάνθου 02-04-2020 12:29 Τελευταία ενημέρωση: 02-04-2020 12:30
Το Δικαστήριο της Ε.Ε. καταδίκασε Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία για το «μπλόκο» στους πρόσφυγες από Ελλάδα
Σημαντική απόφαση για το Προσφυγικό

Tο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο αποφάσισε ότι Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία αρνούμενες να δεχθούν έναν αριθμό προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία, παρέβησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από το δίκαιο της Ένωσης

Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ, αποφάσισε ότι τα εν λόγω κράτη μέλη δεν δύνανται να επικαλεστούν ούτε τις ευθύνες τους όσον αφορά την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας ούτε την υποτιθέμενη δυσλειτουργία του μηχανισμού μετεγκατάστασης προκειμένου να αποφύγουν την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, λόγω της επείγουσας κατάστασης που οφειλόταν στην άφιξη μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα και την Ιταλία, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε τις αποφάσεις μετεγκατάστασης. Κατ’ εφαρμογήν των αποφάσεων αυτών, η Πολωνία υπέδειξε, τον Δεκέμβριο του 2015, ότι 100 άτομα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός της. Εντούτοις, δεν προέβη στις μετεγκαταστάσεις αυτές και δεν ανέλαβε καμία μεταγενέστερη δέσμευση μετεγκατάστασης. Η Ουγγαρία, από την πλευρά της, ουδέποτε υπέδειξε αριθμό ατόμων που θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν στο έδαφός της κατ’ εφαρμογήν της απόφασης μετεγκατάστασης από την οποία δεσμευόταν και δεν προέβη σε καμία μετεγκατάσταση. Τέλος, τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2016, η Τσεχική Δημοκρατία υπέδειξε, κατ’ εφαρμογήν των αποφάσεων μετεγκατάστασης, ότι 50 άτομα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν στο έδαφός της. Δώδεκα άτομα μετεγκαταστάθηκαν πράγματι από την Ελλάδα, αλλά η Τσεχική Δημοκρατία δεν ανέλαβε, ακολούθως, καμία άλλη δέσμευση μετεγκατάστασης.

Με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα 2 Απριλίου, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα τρία εμπλεκόμενα κράτη- μέλη παρέβησαν απόφαση την οποία είχε εκδώσει το Συμβούλιο με σκοπό τη μετεγκατάσταση, σε υποχρεωτική βάση, 120 000 αιτούντων διεθνή προστασία από την Ελλάδα και την Ιταλία προς τα λοιπά κράτη μέλη της Ένωσης. Αφετέρου, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία παρέβησαν επίσης τις υποχρεώσεις που υπείχαν από προγενέστερη απόφαση την οποία είχε εκδώσει το Συμβούλιο με σκοπό τη μετεγκατάσταση, σε υποχρεωτική βάση, 40 000 αιτούντων διεθνή προστασία από την Ελλάδα και την Ιταλία προς τα λοιπά κράτη μέλη της Ένωσης. Η Ουγγαρία δεν δεσμευόταν από τα μέτρα μετεγκατάστασης που προέβλεπε η τελευταία αυτή απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo