Η ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 13-03-2020 17:42 Τελευταία ενημέρωση: 13-03-2020 17:44
 Η ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού
Μέσω αναρτήσεως στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Ανακοινώθηκε σήμερα, μέσω αναρτήσεως στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ / www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Σώματος, ο πίνακας επιτυχόντων και οι ανά κατηγορία και υποκατηγορία πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών, μοριοδοτήσεως και κατατάξεως του οικείου διαγωνισμού.

Όπως επισημαίνεται στο παρόν στάδιο επιτρέπεται η άσκηση τυχόν ενστάσεων για το διαγωνισμό κατατάξεως Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, που θα πρέπει, να υποβληθούν απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και εντός προθεσμίας που ορίζεται από 14 Μαρτίου 2020, ημέρα Σάββατο, έως και την πάροδο της 23ης Μαρτίου 2020, ημέρας Δευτέρας.

Προστίθεται επίσης ότι τυχόν ένσταση επιτρέπεται για όλες τις διαδικασίες του οικείου διαγωνισμού (όπως για παράδειγμα του ελέγχου δικαιολογητικών, μοριοδοτήσεως, υψομετρήσεως, υγειονομικών εξετάσεων, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών) για λόγους νομιμότητος και θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητος κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Τέλος, στην όποια ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, πρέπει να επισυνάπτεται και παράβολο 20 ευρώ άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ «Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και οι τελικοί ανά κατηγορία/υποκατηγορία πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το ΑΣΕΠ τυχόν ενστάσεων».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo