Τακτικές κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων – Όλα τα ονόματα

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 11-03-2020 20:08
Τακτικές κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων – Όλα τα ονόματα
Τι αποφασίστηκε στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ), που συνήλθε υπό την προεδρία του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Χαράλαμπου Λαλούση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του N.2439/1996 προχώρησε στις τακτικές κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων έτους 2020-2021 και κύρωσε τους σχετικούς καταλόγους με την υπ' αριθμό
88/Σ.4/2020 απόφασή του ως ακολούθως:

Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:
(1)     Πυροβολικού Γρυμπίρη Θεμιστοκλή του Ευαγγέλου
(2)     Πεζικού Τσιτσικώστα Γεωργίου του Αλεξάνδρου
(3)     Πεζικού Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου
(4)     Πεζικού Χουδελούδη Άγγελου του Δημητρίου
(5)     Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντωνίου του Γεωργίου
(6)     Μηχανικού Κέλλη Γεωργίου του Στέργιου
(7)     Πεζικού Σπανού Αναστασίου του Αποστόλου
(8)     Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννη του Μιχαήλ
(9)     Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη
(10)    Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου

(11)    Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα       
(12)    Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου       
(13)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου
(14)    Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου
(15)    Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη
(16)    Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη
(17)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη  Γεωργίου του Κυριάκου
(18)    Πεζικού Κωνσταντάκου Δημοκρίτου του Γεωργίου
(19)    Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη
(20)    Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου
(21)    Πεζικού Κωστάκογλου  Σωτηρίου του Ιωάννη

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:
(1)     Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού
(2)     Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου
(3)     Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ
(4)     Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου
(5)     Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου
(6)     Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου
(7)     Πεζικού Αθανασόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου
(8)     Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου

Προακτέων Υποστρατήγων Όπλων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε
αποστρατεία:
(1)     Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού
(2)     Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου
(3)     Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ
(4)     Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου
(5)     Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου
(6)     Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου
(7)     Πεζικού Αθανασόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου
(8)     Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου


Τέλος, προάγονται, συμφώνως με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγους, οι ακόλουθοι υποστράτηγοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2020-2021 από το ΑΣΣ ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και ακολούθως κρίθηκαν προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:
α.      Πυροβολικού Μαντωνανάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού
β.      Πεζικού Δάλλας Πασχάλης του Κυριάκου
γ.      Πυροβολικού Βελιδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
δ.      Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου
ε.      Πεζικού Κολοκούρης Σάββας του Πέτρου
στ.    Πυροβολικού Ναζίφης Λάμπρος του Ευαγγέλου
ζ.      Πεζικού Αθανασόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου
η.      Πεζικού Αγγελής Νικόλαος του Αλεξάνδρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo