Αλκ. Στεφανής: Εξετάζεται πιλοτικά η χρησιμότητα των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 25-02-2020 14:25 Τελευταία ενημέρωση: 25-02-2020 14:31
Αλκ. Στεφανής: Εξετάζεται πιλοτικά η χρησιμότητα των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων
Εφόσον αποδειχθούν αποτελεσματικά, τότε θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες περιοχές του Αιγαίου

Την πρόθεση της κυβερνήσεως για την εφαρμογή σε πιλοτική βάση αρχικώς της πολιτικής των πλωτών φραγμάτων σε επιλεγμένες περιοχές του Αιγαίου, επανέλαβε ο υφυπουργός Εθνικής Αμύνης και ειδικός συντονιστής της κυβερνήσεως για το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό Στρατηγός ε.α., απαντώντας στη Βουλή σε σχετική ερώτηση του προέδρου και του βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκου Βελόπουλου και Κωνσταντίνου Χήτα, σχετική με την τοποθέτηση πλωτού προστατευτικού φράγματος στο Αιγαίο.

«Η κυβέρνηση εξετάζει τη χρησιμότητα των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων πιλοτικά και εφόσον αποδειχθούν αποτελεσματικά, τότε θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες περιοχές του Αιγαίου» σημείωσε χαρακτηριστικώς ο κ. Στεφανής και πρόσθεσε:

«Με την υπ’ αριθμ. 02/20 «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση για την Προμήθεια Πλωτών Προστατευτικών Συστημάτων (ΠΠΣ)………. Προσφυγικών Ροών» (ΑΔΑ:Ρ1Γ16-ΡΧ6) προβλέπεται η χρηματοδότηση της σύμβασης από πιστώσεις του Ε.Φ. 1011.701.0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών» του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020 και δεν επιβαρύνεται ο λειτουργικός προϋπολογισμός του ΓΕΣ.

Στην Προσθήκη «1/1» του τεύχους της ως άνω πρόσκλησης, καθορίζεται ότι, το σύστημα (δίχτυ / φράγμα) πρέπει να έχει συνολικό ύψος τουλάχιστον ένα μέτρο και δέκα εκατοστά (1,10μ) με ύψος εξάλων (πάνω από την επιφάνεια του νερού) τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (0,50μ) και βύθισμα τουλάχιστον εξήντα εκατοστά (0,60μ).

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1.1 του εν λόγω τεύχους πρόσκλησης καθορίζεται ότι, υποχρέωση του οικονομικού φορέα είναι η τεχνική υποστήριξη - συντήρηση / επισκευή τεσσάρων (4) ετών και τυχόν απαιτήσεις προμήθειας και -2- εγκατάστασης συγκεκριμένων συστημάτων επί των σκαφών της στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ), για τη χρήση (τοποθέτηση και απεγκατάσταση) των εν λόγω ΠΠΣ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 του τεύχους πρόσκλησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo