Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ολόκληρη η έκθεση 2018

Κατερίνα Μάνθου 06-12-2019 13:11 Τελευταία ενημέρωση: 06-12-2019 13:17
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ολόκληρη η έκθεση 2018
Την έκθεση πεπραγμένων του 2018 παρέδωσε στον Κωνσταντίνο Τασούλα ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του έτους 2018 στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Όπως σημείωσε ο κ. Μενουδάκος ότι η έκθεση πεπραγμένων αποτελεί έναν αναλυτικό απολογισμό της δράσης της Αρχής για το 2018, η οποία είναι αποτέλεσμα εντατικών και συστηματικών προσπαθειών της για να ανταποκριθεί στα νέα διευρυμένα καθήκοντα και αρμοδιότητές της, παρά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά.

Ο κ. Μενουδάκος τόνισε ότι το 2018 ήταν έτος ορόσημο, αφού από τις 25 Μαΐου η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σηματοδότησε μια νέα αφετηρία στη μακρά πορεία του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

«Ελλείψεις πόρων»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, ο κ. Μενουδάκος εξήγησε στον κ. Τασούλα ότι στη μεταβατική περίοδο από την ψήφιση έως την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού, η Αρχή προετοιμάστηκε εντατικά, επιτελώντας με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το έργο και τα καθήκοντά της, παρά τα προβλήματα της ελλιπούς στελέχωσης και της έλλειψης επαρκών πόρων. Προσέθεσε, επίσης, ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Αρχή έχει ελλείψεις και στη συγκρότησή της λόγω λήξης της θητείας 2 τακτικών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών και επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η αντικατάστασή τους, με εφαρμογή πλέον της αναθεωρημένης σχετικής συνταγματικής διάταξης.

Ακόμη, κ. Μενουδάκος αναφέρθηκε σε σημαντικά στοιχεία της έκθεσης του 2018, όπως οι πραγματοποιηθέντες έλεγχοι, ο μεγάλος αριθμός προσφυγών -καταγγελιών, υποθέσεων γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων και υποθέσεων περιστατικών παραβίασης δεδομένων που διεκπεραιώθηκαν και οι κυρώσεις, που παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση.

Επίσης, σημείωσε ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της ετήσιας έκθεσης ψηφίστηκε ο ν. 4624/2019, με τον οποίο αφενός λαμβάνονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού και αφετέρου ενσωματώνεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Επ’ αυτού τονίστηκε ότι η Αρχή καλείται να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει τον νόμο 4624/2019, ελέγχοντας τη συμβατότητα των διατάξεών του με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού.

Παρά το θετικό γεγονός της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης 13 ειδικών επιστημόνων, ο κ. Μενουδάκος εξήγησε ότι είναι αναγκαία η ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής και η αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων, στο πλαίσιο φυσικά των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη λειτουργία της Αρχής κατανοώντας την ανάγκη ενίσχυσης του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της καθώς και της κάλυψης των κενών θέσεων όσον αφορά τα μέλη της Αρχής. Σημείωσε, επιπλέον, ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση Πεπραγμένων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όπου θα γίνει αναλυτική παρουσίασή της.

Τέλος, ο κ. Μενουδάκος ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο της Βουλής και μέσω αυτού τη Βουλή για τη συμβολή τους στην προώθηση της αποστολής της Ανεξάρτητης Αρχής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα ανταποκριθεί, με την περαιτέρω αρωγή και συμπαράστασή τους προς όφελος των πολιτών, στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δουν ολόκληρη την ετήσια έκθεση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πατώντας εδώ

 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo