Διεθνής Ένωση Δικαστών: Οι δικαστές πρέπει να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν τα social media

lawandorder.gr 31-10-2019 08:13 Τελευταία ενημέρωση: 31-10-2019 08:13
Διεθνής Ένωση Δικαστών: Οι δικαστές πρέπει να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν τα social media
Η σύνοδος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών έλαβε χώρα στο Καζακστάν

«Οι δικαστές πρέπει να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ιδιωτική τους ζωή. Κατά τη χρήση αυτή θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τις υπάρχουσες ή γενικά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές ή κώδικες δεοντολογίας δικαστικής συμπεριφοράς». Αυτό είναι μεταξύ άλλων, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μια από τις επιτροπές που συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της 62ης ετήσιας συνόδου της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών.

Η σύνοδος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών έλαβε χώρα στο Καζακστάν τον περασμένο Σεπτέμβριο και στις εργασίες της συμμετείχε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ΕΔΕ.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου συγκροτήθηκαν τέσσερις επιτροπές με διαφορετικό αντικείμενο μελέτης, οι οποίες αφού συγκέντρωσαν υλικό από πολλές χώρες – μέλη της Διεθνούς Ένωσης και μετά από συζήτηση μεταξύ των αντιπροσώπων όλων των κρατών, παρουσίασαν τα συμπεράσματά τους.

Το θέμα που εξέτασε η πρώτη επιτροπή ήταν «τα κοινωνικά μέσα και το Δικαστικό Σώμα». Η δεύτερη επιτροπή ασχολήθηκε με τα «προβλήματα στη χρηματοδότηση της διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων», η τρίτη είχε ως θέμα: «η ακεραιότητα της ποινικής διαδικασίας και η επικοινωνία με τα ΜΜΕ» και η τέταρτη επιτροπή την «παρενόχληση σε ευρεία κλίμακα- ηθική και σεξουαλική- και οι συνέπειές της στις εργασιακές σχέσεις».

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι τέσσερις επιτροπές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (www.ende.gr), προκειμένου όπως επισημαίνει η ΕΔΕ να ενημερώνονται τα μέλη της για τις εξελίξεις στη Δικαιοσύνη σε διεθνές επίπεδο και να έχουν πρόσβαση στα πορίσματα διεθνών συνεδρίων και επιτροπών.

Σε ό,τι αφορά στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η πρώτη επιτροπή μελέτης «για τα κοινωνικά μέσα και το Δικαστικό Σώμα», αυτά, όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ένωσης, έχουν ως εξής:

«Προοίμιο

Λόγω της ποικιλομορφίας των προσεγγίσεων και συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε δικαστικού συστήματος σε σχέση με τη χρήση κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ως τρόπο και μέσο επικοινωνίας οι συζητήσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει καθολική σειρά λύσεων που να ισχύουν ομοίως σε κάθε ξεχωριστό δικαστικό σώμα. Ωστόσο η Πρώτη Επιτροπή Μελέτης, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Οι δικαστές πρέπει να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ιδιωτική τους ζωή. Κατά τη χρήση αυτή θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τις υπάρχουσες ή γενικά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές ή κώδικες δεοντολογίας δικαστικής συμπεριφοράς.

2. Θα πρέπει να χαραχθεί μια προσεκτική γραμμή μεταξύ αφενός των αθέμιτων σχολίων που αφορούν σε δικαστές και της νόμιμης αφετέρου κριτικής των δικαστικών αποφάσεων ή του Δικαστικού Σώματος.

3. Οι αντιδράσεις σε καταχρηστικά και άδικα σχόλια που έγιναν σχετικά με δικαστές στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μπορεί να είναι δικαιολογημένες ή ακόμη και απαραίτητες, όταν στα σχόλια αυτά είτε ελλοχεύουν κίνδυνοι για τον δικαστή ή τα σχόλια αυτά θέτουν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη του κοινού στο Δικαστικό Σώμα.

4. Γενικά οι δικαστές πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποφεύγουν να απαντούν προσωπικά σε ανεπιθύμητα σχόλια που έγιναν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μειώσει την δημόσια εικόνα των δικαστών. Μια προσωπική απάντηση από έναν δικαστή θα μπορούσε επίσης να παραβιάζει τη δικαστική ηθική και τις θεμελιώδεις αρχές της δικαστικής δεοντολογίας, όπως η ουδετερότητα και η αυτοσυγκράτηση.

5. Εάν οι δικαστές αποφασίσουν να απαντήσουν προσωπικά θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τη δικαστική ηθική και τις θεμελιώδεις αρχές της δικαστικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται ή είναι γενικά αποδεκτές στην εκάστοτε εθνική δικαιοδοσία.

6. Είναι σημαντικό ένα Δικαστικό Σώμα ή μια Δικαστική Ένωση να ανταποκρίνεται σε καταχρηστικά και άδικα σχόλια που έγιναν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για λογαριασμό ενός/μιας δικαστού, εάν τα σχόλια αυτά δυνητικά μπορεί να απειλήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο Δικαστικό Σώμα.

7. Εάν δοθεί απάντηση σε καταχρηστικά και άδικα σχόλια που έγιναν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αυτό θα πρέπει να γίνει εγκαίρως και μόνο όταν υπάρχουν εμπεριστατωμένα και ατράνταχτα επιχειρήματα. Εάν παραμένουν αβεβαιότητες δεν θα πρέπει να δοθεί απάντηση.

8. Εάν διεξαχθεί επαγγελματικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες δικαστικούς κώδικες συμπεριφοράς ή ηθικών κατευθυντήριων γραμμών η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από το δικαστικό σώμα μπορεί να ενισχύσει στην κατανόηση των θέσεων του Δικαστικού Σώματος από το κοινό.

9. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν αμφίδρομη επικοινωνία. Ως εκ τούτου μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στο Δικαστικό Σώμα να επικοινωνεί άμεσα με το κοινό. Ένας/Μία δικαστής που σκέπτεται να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να εξετάζει εάν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά μέσα για μια τέτοιου είδους επικοινωνία ή αποκλειστικά για τη διάδοση πληροφοριών.

10. Οι ειδικοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επαγγελματική και κατάλληλη εμφάνιση οιασδήποτε ανάρτησης που δημοσιεύεται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης από το Δικαστικό Σώμα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατεθούν στα δικαστήρια επαρκείς οικονομικοί και προσωπικοί πόροι.

11. Οι δικαστές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύονται στις δικαστικές ηθικές αξίες καθώς και στη χρήση και λειτουργία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo