Η παρουσία δικαστικής εξουσίας σε όλες τις έρευνες δημιουργεί πραγματικό αδύνατο στην ΕΛ.ΑΣ.

Εβίτα Βαρελά 14-10-2019 12:53 Τελευταία ενημέρωση: 18-10-2019 10:10
Η παρουσία δικαστικής εξουσίας σε όλες τις έρευνες δημιουργεί πραγματικό αδύνατο στην ΕΛ.ΑΣ.
Τί διαφοροποιεί το νέο άρθρο 253 Κ.Π.Δ. από το παλιό;

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τον προισχύσαντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως έχει διαμορφωθεί στη σημερινή του μορφή και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019.

Τί διαφοροποιεί το νέο άρθρο 253 Κ.Π.Δ. από το παλιό;

Σύμφωνα με το άρθρο 253 του προϊσχύσαντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τίτλο Προϋποθέσεις για την διενέργεια έρευνας «αν διεξάγεται ανάκριση για κακούργημα ή πλημμέλημα, έρευνα διενεργείται, όταν μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήματος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η να διευκολυνθεί μόνο με αυτήν.»

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 253 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που φέρει τον ίδιο τίτλο «αν διεξάγεται ανάκριση για κακούργημα ή πλημμέλημα, έρευνα διενεργείται, με την παρουσία πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, όταν μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήματος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η να διευκολυνθεί μόνο με αυτήν.»

Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο άρθρων έγκειται στην πρόταση «με την παρουσία πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας».

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδας «η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας».

Από την συγκριτική μελέτη των ανωτέρω άρθρων συνάγεται ότι στο άρθρο 253 του προϊσχύσαντα Κ.Π.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγματος, η παρουσία δικαστικού ή εισαγγελικού  λειτουργού ήταν απαραίτητη μόνο στις κατ’ οίκον έρευνες. Στο νέο 253 Κ.Π.Δ. δεν εξειδικεύεται το είδος της έρευνας, οπότε φαίνεται να διευρύνεται η προστασία του κατηγορουμένου και η παρουσία δικαστικής εξουσίας, ήτοι δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού καθίσταται απαραίτητη σε όλες τις έρευνες ανεξαιρέτως, είτε αυτές αφορούν κατ’ οίκον έρευνες, είτε σωματικές έρευνες, είτε έρευνες σε πράγματα είτε οχήματα.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Καθηγητής κ. Δαλακούρας, από την διατύπωση του άρθρου έχει παραλειφθεί από προφανή παραδρομή η φράση «κι αν αυτή αφορά σε κατοικία» με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση ότι η προϋπόθεση της παρουσίας εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας απαιτείται για όλες τις περιπτώσεις ερευνών και όχι μονο για τις έρευνες κατοικίας.

Επίσης το Σωματείο Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., έχει καταθέσει σχετικό υπόμνημα προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και την Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής όπως και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και ζητά την άμεση τροποποίηση της εν λόγω διατάξεως, προτείνοντας τη συμπλήρωση της πρότασης «και αν αυτή αφορά κατοικία». Εν προκειμένω στο υπόμνημα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, κ. Ντούμα και το Γενικό Γραμματέα, κ. Μαυροειδάκο του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., γίνεται αναφορά στα εμπόδια που θέτει η εφαρμογή του νέου Νόμου στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας κατά την δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επίσης τον κύκλο ανομίας που προκαλεί αλλά και την σύγχυση στις διωκτικές αρχές.

Επιπροσθέτως έχει κατατεθεί σχετική επερώτηση από Βουλευτές της Κυβέρνησης προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία διενέργειας ερευνών δεν είναι λειτουργική ούτε για την Ελληνική Αστυνομία αλλά ούτε και για την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών.

Κατά την άποψη της γράφουσας, η εφαρμογή του άρθρου 253 ΚΠΔ όπως διαμορφώθηκε και ισχύει με το Ν. 4620/2019, δημιουργεί ένα πραγματικό αδύνατο καθώς δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι η διασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και η απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών.

Η εξασφάλιση της παρουσίας δικαστικής εξουσίας σε κάθε βήμα των ανακριτικών υπαλλήλων της αστυνομίας, σημαίνει εν τοις πράγμασι, σοβαρή καθυστέρηση στην διεξαγωγή ερευνών και επομένως εμπόδιο στην εκτέλεση του αστυνομικού έργου και στην αμεσότητα επεμβάσεως της ΕΛ.ΑΣ. που είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή ανακριτικών πράξεων και κατ’ επέκταση στην διασφάλιση των πολιτών, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και στην επίσπευση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Είναι προφανώς αδύνατο οι αστυνομικοί να συνοδεύονται από δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να διενεργούν ελέγχους σε πεζούς αλλά και σε οχήματα.

Σημειωτέον η παράλειψη της παρουσίας δικαστικής εξουσίας από πλευράς του ανακριτικού υπαλλήλου της Αστυνομίας δημιουργεί τον κίνδυνο παραβάσεως της ουσιαστικής διατάξεως νόμου και εν τέλει σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας από αστυνομικό, χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, τον κίνδυνο ακυρότητας ολόκληρης της διαδικασίας.

Μη λειτουργική καθίσταται η διαδικασία και για την  Εισαγγελία Πλημμελειοδικών καθώς η ΕΛ.ΑΣ. τηρώντας το γράμμα το νόμου, έχει ζητήσει την συνδρομή εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών για την διενέργεια ερευνών, όπως ορίζει το νέο άρθρο 253 του Κ.Π.Δ.. Αυτό δυσχεραίνει εξαιρετικά την ήδη επιβαρυμένη Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, η οποία πέραν της επιβαρύνσεως των επιπλέον δικογραφιών που έχει αναλάβει - καθώς πολλά αδικήματα λόγω της τροποποιήσεως των Κωδίκων, έχουν λάβει πλέον πλημμεληματική μορφή και έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών από το Εφετείο – οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε κάθε έρευνα της αστυνομίας.

Εν κατακλείδι είναι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης τροποποίησης της εν λόγω διατάξεως, όπως εύστοχα έχει επισημανθεί από πολλές πλευρές και η άμεση λήψη αποφάσεων καθώς η εν λόγω διάταξη ισχύει και εφαρμόζεται κανονικά μέχρι σήμερα, δυσχεραίνοντας εν γένει το έργο των Αρχών. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της παρούσας Κυβέρνησης οι εκ νέου τροποποιήσεις των Κωδίκων θα επέλθουν σύντομα.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo