Ο Στρατός Ξηράς στη μάχη για το περιβάλλον με κονδύλια της ΕΕ!

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 23-09-2019 14:13
Ο Στρατός Ξηράς στη μάχη για το περιβάλλον με κονδύλια της ΕΕ!
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει δρομολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε μονάδες και στρατόπεδα της δυνάμεώς του, με απώτερο αντικειμενικό σκοπό όπως τα 1680 (!) στρατόπεδα του ΣΞ σε ολόκληρη την Ελλάδα εμφανίσουν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα

Στη μάχη για το περιβάλλον και την προστασία του συμμετέχει ενεργώς ο Στρατός Ξηράς μέσω πιλοτικών προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως!

Πιο συγκεκριμένα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει δρομολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε μονάδες και στρατόπεδα της δυνάμεώς του, με απώτερο αντικειμενικό σκοπό όπως τα 1680 (!) στρατόπεδα του ΣΞ σε ολόκληρη την Ελλάδα εμφανίσουν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Στόχος καθόλου εύκολος, που δεν έχει χρονικό ορίζοντα, και ούτε θα μπορούσε άλλωστε, καθώς όλα εξαρτώνται από τα κονδύλια που διατίθενται κάθε φορά Την παρούσα χρονική συγκυρία το όλο πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» και εφαρμόζεται – ως προελέχθη – σε πιλοτική φάση σε τρία μεγάλα στρατόπεδα, σε τομείς όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με λάμπες LED, που είναι τα εξής:

---Το στρατόπεδο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) στη Βάρη Αττικής.

--- Το στρατόπεδο «Κανδηλάπτη» στην Αλεξανδρούπολη, στο οποίο εδρεύει η ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ).

---Τα στρατιωτικά νοσοκομεία του ΣΞ στον τομέα της ενεργειακής αναβαθμίσεως.

Βλέπουμε δηλαδή ότι οι τρεις «κατηγορίες» εγκαταστάσεων στις οποίες εφαρμόζεται πιλοτικά το πρόγραμμα, αφορά ένα ενεργό στρατόπεδο ενός μεγάλου σχηματισμού, ένα στρατόπεδο παραγωγικής σχολής και στρατιωτικά νοσοκομεία, καθώς το καθένα από αυτά έχει διαφορετικές «ιδιαιτερότητες»!

Το πρόγραμμα σε γενικές γραμμές περιστρέφεται στους ακόλουθους άξονες.

Πρώτο, εγκατάσταση συστημάτων διαχειρίσεως ενέργειας, σε πιλοτική βάση στο στρατόπεδό της ΣΣΕ στη Βάρη Αττικής, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Αμύνης (European Defence Agency/EDA).

Δεύτερο, διαχείριση των απορριμμάτων

Τρίτο, ενεργειακή αναβάθμιση των στρατιωτικών νοσοκομείων

Τεχνικοί σύμβουλοι από τους προαναφερθέντες οργανισμούς επισκέφθηκαν τη ΣΣΕ και αντιστοίχως αξιωματικοί του Όπλου του Μηχανικού και του Τεχνικού Σώματος επισκέπτονται την EDA για ενημέρωση. Πρόσφατα ένας Επιθεωρητής Προγράμματος της EDA, ο Έλληνας Νεκτάριος Αλεξανδρής, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΣΣΕ, όπου εξέτασε την πρόοδο των εργασιών, ενώ αντιστοίχως ένας αξιωματικός του ΣΞ είχε επισκεφθεί τα γραφεία της EDA στις Βρυξέλλες για εκπαίδευση.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι του συστήματος διαχειρίσεως ενεργείας

· Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό

· Φωτοβολταϊκά πάνελ για ηλεκτρική ενέργεια

· Συμπαραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού.

· Αντικατάσταση κουφωμάτων.

· Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχειρήσεως

· Θερμομόνωση ορόφων

· Αναβάθμιση συστήματος θερμάνσεως.

Τι σημαίνουν όλα αυτά σε πρακτικό επίπεδο; Σημαίνουν κέρδη για το Στρατό (αλλά και για το περιβάλλον) σε δύο επίπεδα. Αφενός κέρδος σε ενέργεια, καθώς έτσι θα καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια, αφετέρου θα παράγεται ενέργεια από το ίδιο το στρατόπεδο που θα καταναλώνεται σε αυτό από το προσωπικό του. Αξίζει να σημειωθεί, ότι συμφώνως με τις υπάρχουσες μελέτες, ενώ στην Ελλάδα μόλις το 3.7% των απορριμμάτων πηγαίνει στην ανακύκλωση, έναντι 37% που είναι ο Μέσος Όρος στην ΕΕ, στη Γερμανία το ποσοστό αυτό έχει εκτοξευτεί στο 99%!

Για όλους αυτούς τους προαναφερθέντες λόγους, το ΓΕΣ έχει πολύ υψηλά στις προτεραιότητές του το πρόγραμμα αυτό, που τελεί υπό την άμεση επίβλεψη του Αρχηγού Αντιστράτηγου Γεωργίου Καμπά και το «τρέχει» άμεσα ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Δημήτρης Μπονώρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo