ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο ΣτΕ προσφεύγουν Θάνου και Νάκου

Newsroom 14-08-2019 11:50
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο ΣτΕ προσφεύγουν Θάνου και Νάκου
Τόσο η κυρία Θάνου όσο και η κυρία Νάκου ζητούν το «πάγωμα» (αναστολή) αλλά και την ακύρωση των κυβερνητικών πράξεων με τις οποίες παύθηκαν από τις θέσεις τις οποίες κατείχαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατέθεσαν σήμερα η Βασιλική Θάνου αλλά και η Άννα Νάκου, πρώην πρόεδρος και πρώην αντιπρόεδρος, αντιστοίχως, της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τόσο η κυρία Θάνου όσο και η κυρία Νάκου ζητούν το «πάγωμα» (αναστολή) αλλά και την ακύρωση των κυβερνητικών πράξεων με τις οποίες παύθηκαν από τις θέσεις τις οποίες κατείχαν. Η αίτηση που κατατέθηκε στο ΣτΕ φέρει την υπογραφή του καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πάνου Λαζαράτου.

Στην αίτησή τους στο ΣτΕ, οι κυρίες Θάνου και Νάκου υποστηρίζουν ότι η θέσπιση του επίμαχου ασυμβιβάστου με το Ν. 4623/2019 που ψήφισε η κυβέρνηση, συνεπάγεται σειρά παραβάσεων της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας. Μάλιστα, αναφέρουν ότι η ρύθμιση έχει φωτογραφικό χαρακτήρα με σκοπό την απομάκρυνσή τους από την ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις που συνεπάγεται η θέσπιση του επίμαχου ασυμβιβάστου με το Ν. 4623/2019 είναι, σύμφωνα με την αίτηση ακυρώσεως, οι εξής:

1.  Παράβαση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, γιατί ο νομοθέτης δεν όριζε τέτοιο ασυμβίβαστο κατά τον χρόνο διορισμού των αιτουσών.

2.  Παράβαση της υποχρέωσης σεβασμού της θητείας των μελών της εθνικής αρχής ανταγωνισμού μέχρι της λήξεώς της και μη πρόωρου τερματισμού της, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί επί αντίστοιχων υποθέσεων από το Δικαστήριο της Ε.Ε.

3.  Παράβαση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους συνεπεία της πρόωρης λήξεως της προστατευόμενης θητείας τους ως μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ’ ανεπίτρεπτη αναδρομικότητα του νόμου, καθώς και της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών και της ορθολογικής οργάνωσής τους που επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση του ενιαίου της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής.

4.  Παράβαση της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της καλής νομοθετήσεως, διότι ο νομοθέτης παρέλειψε να θεσπίσει ειδική μεταβατική διάταξη για τα ήδη υπηρετούντα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

5.  Έλλειψη γενικού, αφηρημένου και απρόσωπου χαρακτήρα της ρυθμίσεως.

6.  Φωτογραφικός χαρακτήρας του θεσπισθέντος ασυμβιβάστου, με σκοπό την απομάκρυνση συγκεκριμένων, δυνάμενων ευχερώς να προσδιοριστούν ατομικώς, μελών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

7.  Αντίθεση της ρυθμίσεως προς την αρχή της αναλογικότητας και προς την αρχή της ισότητας.

8.  Μη τήρηση των διατάξεων του νόμου 3959/2011, γιατί δεν ζητήθηκε, αναφορικά με την επίμαχη τροποποίηση του ν. 3959/2011, η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε δήλωσή του ο κ. Λαζαράτος, ο οποίος και κατάθεσε την προσφυγή στο ΣτΕ, επισημαίνει τα εξής:  «Τα νομικά δεν είναι αντιπαράθεση στην πολιτική κονίστρα. Τα νομικά δεν είναι συμπάθειες ή αντιπάθειες. Τα νομικά δεν είναι φήμες. Δεν είναι αρένα. Δεν είναι υποκειμενική ηθική ή πολιτική φιλοσοφία. Δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε σκανδαλολογία. Ούτε εκδίκηση! Πολιτική ή άλλη. Είναι ευδιάκριτη, ακριβής επιστήμη, με το ήθος που απορρέει από αυτή την ακρίβεια. Και ο πολιτισμός της επιστήμης αυτής, είδος εκλεκτό.

Οι πράξεις άμεσης αποπομπής της Προέδρου, της Αντιπροέδρου και δύο Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με νόμο «φωτογραφικό», ατομικό και αναδρομικό, δίχως μεταβατική διάταξη, προσβάλλουν κατάφωρα την αναγκαία ανεξαρτησία της Αρχής έναντι της πολιτικής εξουσίας. Το άρθρο 101 παρ. 1 περ. α΄του Ν. 4623/2019 και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αντιτίθενται προδήλως στο ενωσιακό και εσωτερικό δίκαιο κατά τρόπο πρωτοφανή και θίγουν άμεσα την ουσία του κράτους δικαίου και τον εκπορευόμενο από αυτή νομικό μας πολιτισμό».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo