Συμπληρωματική προκήρυξη για τις σχολές των ΕΔ για υποψήφιους από τις πληγείσες από θεομηνίες περιοχές

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 03-07-2019 15:38
Συμπληρωματική προκήρυξη για τις σχολές των ΕΔ για υποψήφιους από τις πληγείσες από θεομηνίες περιοχές
Στη συμπληρωματική προκήρυξη προσδιορίζεται ο αριθμός των  υποψηφίων, και των δύο φύλων, οι οποίοι θα εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το προσεχές ακαδηµαϊκό έτος, επιπλέον του αριθµού εισακτέων του έτους αυτού

Δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) (www.haf.gr), η συμπληρωματική προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής μαθητών και αποφοίτων Λυκείων, οι οποίοι προέρχονται από περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017, αλλά και από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, για την εισαγωγή τους στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, και πιο συγκεκριμένα στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  (ΑΣΕΙ, για τους αξιωματικούς) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ, για τους υπαξιωματικούς) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προαναφερθείσα συμπληρωματική προκήρυξη προσδιορίζεται ο αριθμός των  υποψηφίων, και των δύο φύλων, οι οποίοι θα εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το προσεχές ακαδηµαϊκό έτος, επιπλέον του αριθµού εισακτέων του έτους αυτού (2019-2020), ενώ γίνονται γνωστά και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλουν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι κατά περίπτωση.

Προϋπόθεση για την επιλογή τους είναι:

- Οι υποψήφιοι που επλήγησαν από τις καταστροφικές πληµµύρες της 15ης Νοεµβρίου 2017, θα πρέπει να είχαν επιλέξει στο µηχανογραφικό δελτίο του έτους 2018 στρατιωτικές σχολές ή τµήµατα αυτών, να είχαν κριθεί ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις του έτους 2018 και να έχουν επιτύχει συνολικό αριθµό µορίων µεγαλύτερο ή ίσο µε το 70% των µορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς που εισήχθη κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-19 στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή τµήµα αυτής.

- Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, να έχουν επιτύχει συνολικό αριθµό µορίων µεγαλύτερο ή ίσο µε το 70% των µορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς που θα εισαχθεί κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος (2019-20) στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή τµήµα αυτής και να κριθούν επιτυχόντες στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) της τρέχουσας περιόδου (2019).

Τέλος, υπενθυμίζεται στην προκήρυξη ότι είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων της ίδιας κατηγορίας για πλήρωση θέσεων, οι οποίες δηµιουργούνται λόγω της µη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή αποµακρύνσεως υποψηφίων, οι οποίοι έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσµάτων που εκδόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας Θρησκευμάτων.

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική προκήρυξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo