Με τρία υπερσύγχρονα σκάφη για τη μεταφορά ασθενών εξοπλίζεται το Λιμενικό

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 28-06-2019 14:11
Με τρία υπερσύγχρονα σκάφη για τη μεταφορά ασθενών εξοπλίζεται το Λιμενικό
Τα σκάφη θα μπορούν να επιχειρούν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε αυτόνομα ως μονάδες είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού

Ύστερα από διεθνή ηλεκτρονικό και ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τριών σκαφών για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό για τη μεταφορά βαρέως πασχόντων ασθενών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης  προχώρησε στην απόφαση αναδείξεως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, μερικές μέρες προ των εκλογών και ενώ η Βουλή έχει επισήμως διαλυθεί.

Όπως προκύπτει από το Υπουργείο Ναυτιλίας η υπογραφή της σχετικής συμβάσεως συνολικού ύψους 1.410.000 ευρώ, «θα γίνει τις επόμενες ημέρες». Τα τρία υπερσύγχρονα πλοία, τα οποία προμηθεύεται για πρώτη φορά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη  συγκεκριμένη αποστολή, θα κατασκευασθούν σε ελληνικό ναυπηγείο.

Η προμήθεια αφορά συγκεκριμένα  στην κατασκευή τριών σκαφών  κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό και θα αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση περιστατικών που άπτονται της ανθρωπιστικής κρίσεως, όπως περιστατικά περιθάλψεως αδύναμων προσφύγων στη θάλασσα και την εξυπηρέτηση περιστατικών διακομιδής βαρέως πασχόντων ασθενών.

Τα σκάφη αυτά θα μπορούν να επιχειρούν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε αυτόνομα ως μονάδες, είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καθώς και με τα επιχειρησιακά μέσα των κρατών – μελών της ΕΕ, που επιχειρούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βελτιώνοντας έτσι την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση περιστατικών Ερεύνης και Διασώσεως (Search-And-Rescue/SAR), στην αστυνόμευση των λιμένων, στην εκτέλεση αποστολών και επιχειρήσεων επιτηρήσεως, αστυνομεύσεως, προλήψεως και καταστολής κάθε παράνομης πράξεως στον θαλάσσιο χώρο, ενώ ταυτόχρονα θα βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση διακομιδών βαρέων ασθενών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών είναι ολικό μήκος κάθε σκάφους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 μέτρα, ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον 10 άτομα και θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών εξοπλισμένο με τον ανάλογο ιατρικό - υγειονομικό εξοπλισμό, όπως φορείο, κάθισμα διακομιδής ασθενούς, σανίδα ακινητοποιήσεως πολυτραυματία, συσκευή ανανήψεως-τεχνητού αερισμού ασθενούς, απινιδωτή, φορητό αναπνευστήρα, συλλογή χειρουργικών εργαλείων, βαλίτσα Α’Βοηθειών κλπ.

Συμφώνως με τις τεθείσες προδιαγραφές ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος για τουλάχιστον 6 έτη ή 6.000 ώρες λειτουργίας (ότι επέλθει πρώτο), κατά την διάρκεια της οποίας θα ευθύνεται για την καλή λειτουργία την τεχνική υποστήριξη & συντήρηση του κάθε σκάφους  και του εξοπλισμού του. 

Από οικονομικής πλευρά, η συγκεκριμένη προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνεται στην πράξη «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομιδές  ασθενών μέσω θάλασσας – ΠΑΙΩΝΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo