ΠΟΜΕΝΣ: Δώστε άμεσα λύση στο ζήτημα του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Newsroom L&O 10-06-2019 10:49
ΠΟΜΕΝΣ: Δώστε άμεσα λύση στο ζήτημα του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών
Με σχετική ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητεί συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, προκειμένου να ρυθμιστούν μια σειρά προβλημάτων που εμποδίζουν τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος να υποβάλουν εγκαίρως τη σχετική αίτηση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΜΕΝΣ έχει ως εξής:

1. Με τα σχετικά (α), (β) & (γ) κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, όπως και η αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών τους για τον εφεξής χρόνο, καθώς αντίκεινται προς την αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τα σχετικά (δ) & (ε). Μετά την κήρυξη της αντισυνταγματικότητας των ανωτέρω, αναβίωσαν οι διατάξεις του σχετικού (στ), με τις οποίες είχαν εισαχθεί ενιαίως, για όλες τις κατηγορίες στρατιωτικών, ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις.

2. Η Κυβέρνηση, συμμορφούμενη στις Αποφάσεις της Δικαιοσύνης, θέσπισε το σχετικό (ζ) με το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ χρηματικό ποσό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Από την εφάπαξ καταβολή του χρηματικού ποσού, και παρά την φορολόγηση, προκλήθηκαν δυσχέρειες σε μεγάλη μερίδα στρατιωτικών οι οποίοι αποκλείονταν από σχετικές κοινωνικές πρόνοιες του νόμου (απέναντι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες), εξαιτίας αυτής της αύξησης του εισοδήματός τους για το 2018. Με το σχετικό (η) τροποποιήθηκε το σχετικό (θ), ώστε οι ανωτέρω κοινωνικές ομάδες να διατηρήσουν τις προνομίες τους για το 2019. Με την υποβολή (ή τροποποιητικής) φορολογικής δήλωσης, η ανωτέρω δυσχέρεια φάνηκε να ξεπεράστηκε.

4. Παρά την από 03.05.2019 δημοσίευση στο ΦΕΚ (τ.Α’ 67) του σχετικού (η), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν προέβει στις κατά αρμοδιότητα του απαραίτητες ενέργειες / προσαρμογές, ώστε οι εξαιτίας του (η) σχετικού «δικαιούχοι» στρατιωτικοί γονείς / κηδεμόνες, να μπορέσουν να υποβάλλουν επιτυχώς ηλεκτρονική αίτηση στον ιστοχώρο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/ για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, ως πρόσωπα / δικαιούχοι τα οποία βαρύνει ο φοιτητής.

5. Δεδομένης της σύντομης ημερομηνίας (έως και 04.07.2019) δικαιώματος υποβολής εμπρόθεσμης σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης, -από τους «δικαιούχους» στρατιωτικούς-, αιτούμαστε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου, προκειμένου να ευρεθεί λύση στο εν λόγω πρόβλημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo