• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Πώς το ΣτΕ απέρριψε το «πάγωμα» του εμβολιασμού - Υπερτερούν λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας

Κατερίνα Μάνθου 01-09-2021 18:09
Πώς το ΣτΕ απέρριψε το «πάγωμα» του εμβολιασμού - Υπερτερούν λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας
Τις αιτήσεις είχαν καταθέσει γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι σε δομές υγείας, ζητώντας την αναστολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους

Με ένα πλούσιο σκεπτικό οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας και ειδικότερα η Επιτροπή Αναστολών σε σχηματισμό Ολομέλεια απέρριψε τις αιτήσεις που είχαν καταθέσει γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι σε δομές υγείας, ζητώντας την αναστολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους.

Οι δικαστές απέρριψαν τις αιτήσεις με το σκεπτικό ότι η οικονομική βλάβη που επικαλούνται οι προσφεύγοντες (απώλεια αποδοχών, ασφάλισης, κ.λπ. επειδή τίθενται σε αναστολή εργασίας) «δεν δικαιολογεί την αναστολή, σταθμιζόμενη με το ότι ο εμβολιασμός επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορονοϊού στους νοσηλευομένους που αποτελούν ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα, και το ότι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων θα διαταραχθεί σε περίπτωση που νοσήσει από κορονοϊό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού».

Η Επιτροπή Αναστολών με πρόεδρο με πρόεδρο τον Δημήτρη Σκαλτσούνη και με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Βασίλειο Ανδρουλάκη, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στις υπ. αριθμόν 250-252/2021 αποφάσεις που εξέδωσε τα εξής: «Ο λόγος περί ανεπανόρθωτης βλάβης συνισταμένης στην, λόγω της επαπειλούμενης αναστολής καθηκόντων, απώλειας των αποδοχών των αιτούντων, της κοινωνικής τους ασφάλισης, της εργασίας και της κοινωνικής τους υπόστασης απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι:

α) η βλάβη θα επέλθει με την έκδοση των πράξεων περί αναστολής καθηκόντων και όχι με τις προσβαλλόμενες,

β) η βλάβη είναι οικονομική και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ανεπανόρθωτη, ενώ εξ άλλου η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως έχει προσδιορισθεί σε σύντομη δικάσιμο,

γ) αν οι αιτήσεις ακυρώσεως γίνουν δεκτές, οι μη καταβληθείσες αποδοχές θα καταβληθούν,

δ) πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η βλάβη δεν δικαιολογεί την αναστολή, σταθμιζόμενη με το ότι ο εμβολιασμός επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορονοϊού στους νοσηλευομένους που αποτελούν ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα, και το ότι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων θα διαταραχθεί σε περίπτωση που νοσήσει από κορονοϊό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.

Τέλος, με τις αποφάσεις «κρίθηκε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του ν. 4820/2021:

α) προκύπτει ότι ο νομοθέτης μερίμνησε για την περίπτωση κενών στο προσωπικό λόγω αναστολών εργασίας, με την πρόσληψη συμβασιούχων με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και

β) δεν προκύπτει ότι, σε περίπτωση αναστολής καθηκόντων, διακόπτεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού».

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo