• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Στις 6 Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται στη ΣΣΑΣ και την ΣΑΝ οι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους 2021-22

lawandorder.gr 01-09-2021 16:02
Στις 6 Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται στη ΣΣΑΣ και την ΣΑΝ οι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους 2021-22
Αυτό αναφέρεται σε σχετικές προσκλήσεις που αναρτήθηκαν το μεσημέρι στη «Διαύγεια»
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, καλούνται να καταταγούν στις πρώτες τάξεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Θεσσαλονίκη, (Πλήθωνος Γεμιστού 1, τηλ.: 2310- 962188 στην πύλη της οδού Εγνατίας) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), στην Αθήνα, (Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ», Βύρωνας τηλ.: 210-7675603), οι υποψήφιοι-ες, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Σχολές, το 2021, φέροντας μαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται για τους επιτυχόντες στην Εγκύκλιο Προκηρύξεως του διαγωνισμού (Εγκύκλιος 19/2021).

Αυτό αναφέρεται σε σχετικές προσκλήσεις που αναρτήθηκαν το μεσημέρι στη «Διαύγεια» (14:01:23 μμ και 13:58:44 μμ, αντίστοιχα).

Με τις εν λόγω προσκλήσεις επισημαίνονται στις ΣΣΑΣ και ΣΑΝ ότι οι επιτυχόντες θα πρέπει να συμμορφωθούν για την εφαρμογή των αντίστοιχων μέτρων και οδηγιών για την αποφυγή διασποράς της covid-19, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Λεπτομέρειες επί τούτου να ζητηθούν από τους επιτυχόντες απευθείας από τη Σχολές.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στους πίνακες της πρόσκλησης ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από την Σχολή για οποιοδήποτε λόγο, εισάγονται επιλαχόντες με τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 4361/1 Φεβ 16 (ΦΕΚ Α΄ 10) και οι Σχολές καθίστανται υπεύθυνες για την πρόσκληση και κατάταξη των αντίστοιχων επιλαχόντων-ουσών.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, προς τα οποία κοινοποιούνται οι προσκλήσεις καλούνται να εγγράψουν τους επιτυχόντες-επιτυχούσες στα αντίστοιχα τμήματα αυτού, στα οποία θα φοιτήσουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo