• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Με φυσική παρουσία ξανά από σήμερα τα μαθήματα στην Εθνική Σχολή Δικαστών - Τα μέτρα που προβλέπονται

Κατερίνα Μάνθου 14-06-2021 06:58 Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2021 06:59
Με φυσική παρουσία ξανά από σήμερα τα μαθήματα στην Εθνική Σχολή Δικαστών - Τα μέτρα που προβλέπονται
Στην προ ….covid εποχή επιστρέφει η Εθνική Σχολή Δικαστών Λειτουργών (ΕΣΔΙ)

Στην προ ….covid εποχή επιστρέφει η Εθνική Σχολή Δικαστών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), καθώς από σήμερα ξεκινούν τα μαθήματα με φυσική παρουσία, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που έλαβε ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Σύμβουλος Επικρατείας. Για την επαναλειτουργία της ΕΣΔΙ με φυσική παρουσία σπουδαστών και διδασκόντων προβλέπονται, ωστόσο, κάποια μέτρα για τη πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊου.

Μεταξύ αυτών, η χρήση μάσκας και απολυμαντικών που παρέχονται από τη Σχολή, η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για την ανίχνευση της νόσου αλλά και η ενδελεχής καθαριότητας των χώρων μεταξύ πρωινής και απογευματινής ζώνης μαθημάτων.

Αναλυτικά, η σχετική απόφαση που ελήφθη ορίζει τα εξής:

«1) Από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 να επαναρχίσουν τα μαθήματα για την ΚΖ’ εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με φυσική παρουσία τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων και να διεξάγεται η πρακτική άσκηση για την ΚΣΤ΄ εκπαιδευτική σειρά, όπου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη λειτουργία των δικαστηρίων .

2) Η Σχολή να λειτουργεί σε πρωινή και απογευματινή ζώνη, στην οποία κατανέμονται τα Τμήματα όλων των Κατευθύνσεων. Ειδικότερα, στην πρωινή ζώνη στις 09.00 αρχίζουν τα μαθήματα στο Α΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.00, στις 09.15 αρχίζουν τα μαθήματα στο Α΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.15, στις 09.30 αρχίζουν τα μαθήματα στο Β΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.30΄ , στις 09.45 αρχίζουν τα μαθήματα στο Β΄ Τμήμα της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.45 και στις 10.00 αρχίζουν τα μαθήματα στην Κατεύθυνση των Εισαγγελέων, τα οποία ολοκληρώνονται στις 15.00. Ακολούθως, στην απογευματινή ζώνη στις 14.45 αρχίζουν τα μαθήματα στο Γ΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 19.45, στις 15.00 αρχίζουν τα μαθήματα στο Γ΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 20.00 και στις 15.15 αρχίζουν τα μαθήματα στο Δ΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 20.15.

3) Τα Τμήματα των ανωτέρω Κατευθύνσεων εναλλάσσονται ανά δεκαπενθήμερο στην πρωινή και απογευματινή ζώνη, με εξαίρεση το Τμήμα στην Κατεύθυνση των Εισαγγελέων, τα μαθήματα του οποίου διεξάγονται στην πρωινή ζώνη.

4) Τα διαλείμματα να πραγματοποιούνται μετά το πέρας κάθε διδακτικού δίωρου και να διαρκούν δέκα πέντε (15) λεπτά έκαστο. Ο διαφορετικός χρόνος έναρξης και λήξης των μαθημάτων έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπίπτουν οι ώρες των διαλειμμάτων μεταξύ τους και να περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που συγχρωτίζεται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

5) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων έχουν την υποχρέωση να βρίσκονται εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και ειδικότερα στους εξωτερικούς χώρους της σχολής.

6) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να παραμένουν ανοικτά τα παράθυρα και οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας προκειμένου να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος αερισμός τους.

7) Μεταξύ πρωινής και απογευματινής ζώνης μαθημάτων να μεσολαβεί ενδελεχής καθαριότητα των χώρων. Επισημαίνεται, ότι τα πρόσωπα, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τις εργασίες αυτές, θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής από 11.00‐17.00 και από τις 19.45‐21.00.

8) Κατ’ εξαίρεση, να διατηρείται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρουσιάζουν αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας, τα οποία διαπιστώνονται μετά από γνωμάτευση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου.

9) Τα προγραμματισμένα σεμινάρια που αφορούν τους σπουδαστές της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς και οι προγραμματισμένες ημερίδες της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής δύνανται να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Ειδικά για τους σπουδαστές της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς είναι δυνατή, κατά περίπτωση, η διεξαγωγή των προγραμματισμένων ημερίδων με φυσική παρουσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

10) Οι σπουδαστές και οι διδάσκοντες υποχρεούνται να προβαίνουν σε διαγνωστικό έλεγχο (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID ‐19, μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευσή τους στη Σχολή, οποίος (έλεγχος) θα έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Η δήλωση του αποτελέσματος του ελέγχου (θετικού ή αρνητικού), σε κάθε περίπτωση, δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self‐testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.ποικ.26390/24.4.2021 (ΦΕΚ 1686 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση που οι σπουδαστές και οι διδάσκοντες δεν προβαίνουν στον απαιτούμενο διαγνωστικό έλεγχο και δεν δηλώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν θα εισέρχονται στη Σχολή.

11) Συνιστάται σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή η χρήση ατομικής μάσκας προστασίας.

12) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή ευθύς μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό διατίθεται από τη Σχολή.

13) Κάθε εισερχόμενος στη Σχολή οφείλει να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Η απόσταση αυτή θα τηρείται ειδικότερα και κατά την είσοδο και παραμονή στις αίθουσες διδασκαλίας.

14) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός σπουδαστή ή διδάσκοντος στη Γραμματεία της Σχολής ή σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα αυτής. Παρακαλούνται, όσοι τυχόν αναμένουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας αλλά και την ανωτέρω απόσταση.

15) Η λειτουργία κυλικείου δεν επιτρέπεται.

16) Σημειώνεται ότι θα λαμβάνει χώρα μία φορά την εβδομάδα απολύμανση των χώρων της Σχολής.

Η ατομική ευθύνη του καθενός μας και η συλλογική ωριμότητα θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην τήρηση των υγειονομικών όρων για τη λειτουργία της Σχολής με ασφάλεια». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo