• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

lawandorder.gr 07-06-2021 14:38
Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα
Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων διδακτικού προσωπικού ανακοίνωσε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε 42 θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία για χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως 31/08/2022.

Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προκηρυχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] της Σχολής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα-ημερομηνία αποστολής) στη ΣΜΥΑ Αεροδρόμιο Τατοϊου, Λεωφόρος Δεκελείας, ΤΚ 13671, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Πληροφορίες παρέχονται από τη ΣΜΥΑ κάθε εργάσιμη ημέρα, από τις 8:00 έως τις 14:00 στα τηλέφωνα: 210 8195165-169.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουνίου, στη Διαύγεια (ώρα 12:48:33).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo