• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Νέα Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογενειών πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου

lawandorder.gr 28-05-2021 13:32 Τελευταία ενημέρωση: 28-05-2021 13:32
Νέα Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογενειών πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου
Τα μέλη οικογενειών πολιτών ΗΒ, έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα, βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.2.2020

Από τις 14 Μαΐου 2021, παρέχεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος μετανάστευσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου, δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης.  

Τα μέλη οικογενειών πολιτών ΗΒ, έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα, βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.2.2020.  

Οι ωφελούμενοι της Συμφωνίας είναι πολίτες του ΗΒ που έχουν ασκήσει δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, (31.12.2020), και συνεχίζουν να διαμένουν μετά τη λήξη της, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας.  

Τα μέλη οικογένειας που είναι πολίτες τρίτων χωρών υπάγονται, ως προς την άδεια διαμονής τους (άρθρο 18 (4) ΣΑ) και KYA4000/1/113-α’, Β’4610) στις εξής κατηγορίες:  

  • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής  
  • Δικαίωμα μόνιμης διαμονής: χορήγηση και ανανέωση  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo