• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

ΣτΕ: Ακύρωσε ΚΥΑ ως προς την άδεια χωροθέτησης δομής στη Χιο

Κατερίνα Μάνθου 19-05-2021 17:56
ΣτΕ: Ακύρωσε ΚΥΑ ως προς την άδεια χωροθέτησης δομής στη Χιο
Στο αιτιολογικό της απόφασης επισημαίνεται ότι η περιοχή εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000

Στην ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)  για την άδεια χωροθέτησης και κατασκευής επιταχθείσας έκτασης στη Χίο με σκοπό τη δημιουργία δομής προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Στο αιτιολογικό της απόφασης που εξέδωσε το ΣτΕ αναφέρει πως συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρονται τα εξής:

Oσον αφορά, ειδικότερα, την επιτασσόμενη έκταση στη νήσο Χίο, η οποία εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, για την ορνιθοπανίδα και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης, η απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ειδική οικολογική αξιολόγηση των επιπτώσεων σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή), κρίθηκε ότι θα έπρεπε να έχει τηρηθεί ακόμη και στο προηγηθέν στάδιο χορήγησης της εν προκειμένω προσβαλλόμενης άδειας χωροθέτησης και εκτέλεσης των προκαταρκτικών εργασιών της περίφραξης και των χωματουργικών εργασιών, γεγονός που δεν συνέβη. Για τον λόγο αυτό, διέλαβε το Δικαστήριο ότι η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κ.υ.α. κατά το μέρος που η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής αφορά την επιταχθείσα έκταση της νήσου Χίου (μειοψ.)».

 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo