Μικρές επιχειρήσεις: Επιπλέον 356 επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης €24,76 εκατ.

lawandorder.gr 17-05-2021 20:35
Μικρές επιχειρήσεις: Επιπλέον 356 επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης €24,76 εκατ.
Τροποποιήθηκε η πρόσκληση της δράσης e-λιανικό

Δημοσιεύθηκε η 13η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

Η απόφαση αφορά στην ένταξη επιπλέον 356 επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 24.760.849,25 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 396.530.584,56 ευρώ.

Τροποποιήθηκε η πρόσκληση της δράσης e-λιανικό

Επίσης, τροποποιήθηκε η πρόσκληση της δράσης e-λιανικό, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και στη διαδικασία ενστάσεων.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε η τέταρτη τροποποίηση της πρόσκλησης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Υπενθυμίζεται ότι η δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo