• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

ΠΟΜΕΝΣ-ΝΔ-ΚΙΝΑΛ: Στην Βουλή θέματα προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

lawandorder.gr 15-05-2021 18:22 Τελευταία ενημέρωση: 15-05-2021 20:58
ΠΟΜΕΝΣ-ΝΔ-ΚΙΝΑΛ: Στην Βουλή θέματα προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
Στη Βουλή έφερε ο βουλευτής Πέλλας Γεώργιος Καρασμάνης, θέματα σχετικά με προβλήματα και θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής φύσεως που αναμένουν να επιλυθούν μέσα από επικείμενα νομοσχέδια

Στη Βουλή έφερε ο βουλευτής Πέλλας Γεώργιος Καρασμάνης, θέματα σχετικά με προβλήματα και θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής φύσεως που αναμένουν να επιλυθούν μέσα από επικείμενα νομοσχέδια.
Παράλληλα η βουλευτής Λάρισας του ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη ρωτάει για τα προβλήματα των στρατιωτικών, τα οποία όπως σημειώνει έχουν γίνει «βουνό» και ζητά την επίλυσή τους.

ΘΕΜΑ 1ο:
Αποκατάσταση βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγομένων από άρθρα του Ν.4407/2016

1. Η αποκατάσταση αφορά τρία σκέλη:

α. Τους καταταγέντες ΑΣΣΥ 1991, 1992 και 1993 (τάξεων 1993, 1994 και 1995) θιγομένων από την παρ. 26 του άρθρου 18 και την παρ. 11 του άρθρου 47 του N.4407/2016 σε σχέση με Αξιωματικούς ίδιας προέλευσης, τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 445/74 και τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77.

β. Τους καταταγέντες ΑΣΣΥ 1984 έως 1993 (τάξεων 1986 έως 1995) θιγομένων από την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 σε σχέση με Αξιωματικούς της ίδιας προέλευσης, τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 445/74 και τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77.

γ. Οι παραπάνω Αξιωματικοί να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας διότι:
(1) Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
(2) Θα επέλθει μεγάλη αναστάτωση τόσο στην Υπηρεσία που θα αναγκαστεί να μεταθέσει μεγάλο αριθμό στελεχών που βρίσκονται προς το τέλος της σταδιοδρομίας τους, όσο και στα ίδια τα στελέχη και τις οικογένειές τους λόγω της υποχρεωτικής μετακίνησής τους σε διαφορετική Φρουρά από αυτή που υπηρετούν, η πλειοψηφία των οποίων έχουν τέκνα που φοιτούν σε Λύκεια – Πανεπιστήμια.
(3) Εξαιρέθηκαν του χρόνου διοίκησης για προαγωγή στον επόμενο βαθμό οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/1974 και οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 (με την παρ.7 του άρθρου 28 του Ν.3883/2010 και την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 και του άρθρου 37 του Ν.4494/2017) καθώς και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας που κατατάχθηκαν τα έτη 1985 έως και 1990 (με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4609/2019 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4650/2019).

ΘΕΜΑ 2ο:
Βαθμολογική και Μισθολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων

1. Στις κατηγορίες των Ειδικών Καταστάσεων μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν κυρίως επιτελικά καθήκοντα - υπηρεσίες γραφείου.
                                                                                                                                                                                                         2. Με την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και της παρ. ε' του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 οι καταληκτικοί βαθμοί που μπορούν να εξελιχθούν είναι Ταξιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου από AΣEI, Συνταγματάρχη οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΕΙ, Λοχαγού οι υπηρεσίας γραφείου από ΑΣΣΥ και
λοχαγού οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΣΥ
                                                                                                                                                                                                         3. Συνεπώς με την εφαρμογή της νομοθεσίας από την 24-09-2010 δεν τους απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας και την διαταραχή της ιεραρχίας, προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές τους αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι ομοίων κατηγοριών στρατιωτικών και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.
                                                                                                                                                                                                         4. Είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είναι οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.
                                                                                                                                                                                                         5. Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3883/2010 δεν αναγράφεται τίποτα για το άρθρο 23 και σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου η επίσης ΥΠΕΘΑ είναι κυρίως ότι «Αποτυπώνεται δε η κρίση της Υπηρεσίας περί του καταληκτικού βαθμού Αξιωματικών που τελούν σε Ειδικές Καταστάσεις, έχουν ορισμένες προελεύσεις και επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο», χωρίς αυτό να αιτιολογείται.
                                                                                                                                                                                                         6. Οι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το και είναι ζωτικής σημασίας. Συναφώς για να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β ́ και γ ́ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε ́ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.

ΘΕΜΑ 3ο :

Βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ κρινόμενων με τον Ν.3883/2010
                                                                                                                                                                                                          1. Αφορά τους ΑΣΣΥ καταταγέντων από το έτος 1994 (Τάξεως 1996) και εντεύθεν που κρίνονται με το Ν.3883/2010, οι οποίοι εάν αποστρατευτούν με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας διαπιστώνεται ότι δεν θα λάβουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, με αποτέλεσμα να μην έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
                                                                                                                                                                                                         2. Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του Ν.3883/2010 όπως παρακάτω:
                                                                                                                                                                                                       «4. Ειδικά για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής:
α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.
β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.
γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.
δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό.
ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό».

ΘΕΜΑ 4ο:

Τροποποίηση TOU ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού των στελεχών Ε.Δ. καταταγέντων τα έτη 1990 - 1992, σύμφωνα με τις προτάσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Εργασίας
                                                                                                                                                                                                         1. Αφορά όλους τους Στρατιωτικούς , Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12 Ν.3865/2010, αποκόπηκαν από το κύριο σώμα της κατηγορίας των «παλαιών ασφαλισμένων», στην οποία ανήκαν και στην οποία συμπεριλαμβάνονταν πριν όσοι κατετάγησαν από 01-01-1984 έως 31-12-1992. Έτσι δεν δόθηκε η δυνατότητα για μία ομαλή χρονική μετάβαση και ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν νομικά και πρακτικά προβλήματα αφού οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο τους «παλαιούς ασφαλισμένους» που κατατάχτηκαν στις ΕΔ μέχρι την 30-06-1990,παραλείποντας αυτούς που κατατάχτηκαν από 01-07-1990 μέχρι την 31-12-1992, παρ' όλο που ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών ασφαλισμένων».
                                                                                                                                                                                                         2. Η Υπηρεσία αντιλήφθηκε το μείζον πρόβλημα που προέκυψε και ενώ προσπαθεί να το επιλύσει εδώ και δέκα (10) έτη, δεν έχει μέχρι σήμερα καταστεί αυτό δυνατό και δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα αυτή η διαχρονική αδικία. Για την διευθέτηση του θέματος μεταξύ άλλων την 05 Μαρ 2020 διαβιβάστηκε το έγγραφο Φ.846/9/1657Ο/Σ.4925/05 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
                                                                                                                                                                                                         3. Τα τελευταία έτη έχουν υποβληθεί πολλαπλά ερωτήματα μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου μεταξύ των οποίων είναι και τα παρακάτω:
                                                                                                                                                                                                         α. Την 27 Φεβ 2013 από τον Βουλευτή της ΝΔ Κο Σπυρίδων - Άδωνι Γεωργιάδη και νυν Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
β. Την 12 Μαρ 2015 από την Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Κα Φώφη Γεννηματά και νυν Πρόεδρο του ΚΙΛΑΛ.
γ. Την 16 Ιουν 2015 από δεκαεννέα (19) Βουλευτές της ΝΔ.
δ. Την 29 Ιουν 2020 από τους Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ Κο Βασίλη Κεγκέρογλου και Κο Γιώργο Μουγκλιώτη.
ε. Την 11 Νοε 2020 από τον Βουλευτή της ΝΔ Κο Κωνσταντίνο Μαραβέγια.
                                                                                                                                                                                                         4. Προκειμένου να αποκατασταθούν προτείνονται να ενταχθούν σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010.

ΘΕΜΑ 5ο: Αναπροσαρμογή των απαιτούμενων εισφορών με ποσοστό 6,67% (αντί του 20%) για την αναγνώριση της θεσμοθετημένης πλασματικής τριετίας Ν.3865/2010 σύμφωνα με τις προτάσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Εργασίας

1. Αφορά όλους τους Στρατιωτικούς , Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και εφεξής.
                                                                                                                                                                                                          2. Με τις διατάξεις του αρ.22 παρ. 4 του ν.3865/2010, ο συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του αρ. 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
                                                                                                                                                                                                         3. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 9 του αρ.59 του Π.Δ. 169/2007, επιβάλλεται κατόπιν εξαγοράς κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη ποσοστού 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους.
                                                                                                                                                                                                         4. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4387/2016, από 01-01-2017 ορίζεται σε ποσοστό 20% το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου Σύνταξης υπέρ e-ΕΦΚΑ το οποίο κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου.
                                                                                                                                                                                                         5. Για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31-12-2016, ίσχυσαν μεταβατικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 31-12-2019 (ποσοστό εισφοράς εργοδότη για το έτος 2017:3,33%, για το έτος 2018:6,67% και για το έτος 2019:10%). Το έτος 2020 το ποσοστό ανήλθε πλέον σε 13,33%. Συνεπώς από το έτος 2020 με το άρθρο 38 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85), η αναγνώριση της πλασματικής 3ετίας έχει ορισθεί σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου (ποσό 10-15 χιλιάδες Eυρώ).
                                                                                                                                                                                                         6. Μέχρι την 31-12-2016 δεν ενημέρωσε η Υπηρεσία τα στελέχη και δεν τους δίδονταν η δυνατότητα από το Νόμο να υποβάλλουν αναφορά και να κατοχυρώσουν την εισφορά σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών.
                                                                                                                                                                                                         7. Για την διευθέτηση του θέματος μεταξύ άλλων την 05 Μαρ 2020 διαβιβάστηκε το έγγραφο Φ.846/9/16570/Σ.4925/05 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
                                                                                                                                                                                                         8. Προτείνεται αντί του 20%, η αναπροσαρμογή του ποσού σε 6,67% των απαιτούμενων εισφορών, ή η χρονολογική παράταση υποβολής αναφοράς - αίτησης για κατοχύρωση με τα ισχύοντα μέχρι την 31-12-2016.

ΘΕΜΑ 6ο : Κατάργηση των ηλικιακών ορίων αποστρατείας των Αξιωματικών

1. Αφορά όλους τους Στρατιωτικούς όλων των προελεύσεων που κατατάχθηκαν στις Ε.Δ. έως την 31-12-1987, σύμφωνα με το άρθρο 91 και όλους τους ΑΣΣΥ, τους Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Ν.445/1974 και τις Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 που κατετάγησαν στις Ε.Δ. έως και την 31-12-1990 σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4494/2017.
                                                                                                                                                                                                         2. Με την παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν2439/1996 καθορίζεται ότι:
υματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σ' ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. α. Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί:53 β. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί:53 γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί:54 δ. Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί:55 ε. Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι:56 στ. Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι:58 ζ. Ταξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι Αεροπορίας:59 η Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι:60 θ. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι: 62 1. Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι:65 ια. Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά πέντε έτη. Επίσης για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη».
                                                                                                                                                                                                           3. Σύμφωνα με τον Ν3883/2010 δεν προβλέπονται όρια ηλικίας.
                                                                                                                                                                                                         4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του N3865/2010 μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι: «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».
                                                                                                                                                                                                         5. Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή συνδυαστικά της παραπάνω νομοθεσίας διαπιστώνονται και παρατηρούνται ότι κατά τις κρίσεις Αξιωματικών με το Ν.2439/1996 κρίθηκαν και θα κριθούν για αποστρατεία οι καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας του κατεχόμενου βαθμού χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να υπηρετήσουν για να συμπληρώσουν τον μέγιστο αριθμό ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
                                                                                                                                                                                                         6. Η Υπηρεσία έχει αντιληφθεί το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει και πρόσφατα τροποποίησε το όριο ηλικίας για τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ Α' 27, 07-02-2020) και το όριο ηλικίας για τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας με το ΠΔ 93/2020 (ΦΕΚ Α ́ 219, 13-11 2020).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7. Προτείνεται η κατάργηση των καθοριζόμενων ορίων ηλικίας λόγω βαθμού.
                                                                                                                                                                                                       Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.
Εκ της Γραμματείας ΑΣΣΥ της ΠΟΜΕΝΣ:
Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος τηλ. .. Λγός (MX-EY) Μητσάκος Νικόλαος τηλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo