• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Αναπτυξιακός νόμος: Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των 32 επενδυτικών σχεδίων

lawandorder.gr 05-05-2021 16:46
Αναπτυξιακός νόμος: Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των 32 επενδυτικών σχεδίων
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 34.632.367,21 €

Τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, ανέρχονται στα 32, ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2019.

Τον πίνακα κατάρτισε η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο της, με αριθμό 139383/21-12-2018, Υπουργικής Απόφασης (τρίτης προκήρυξης).

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 41.865.921,31 € και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 34.632.367,21 €.

Για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα της Απόφασης αυτής θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Πηγή: new money.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo