• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Άρση κατάσχεσης: Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για οφειλέτες

lawandorder.gr 23-04-2021 19:33
Άρση κατάσχεσης: Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για οφειλέτες
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την άρση κατάσχεσης για τους οφειλέτες έχει τεθεί σε λειτουργία από τον eΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τον φορέα.

Παράλληλα με την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, η νέα υπηρεσία επιτρέπει την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων/πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με τη νέα υπηρεσία η αίτηση για άρση κατάσχεσης πραγματοποιείται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του οφειλέτη στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Κι αυτό γιατί πλέον αρκεί η επιλογή του σχετικού πλαισίου επιλογής που έχει ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης.

Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης, εφόσον υπάρχουν ενεργές κατασχέσεις εις βάρος του ή/και συνυπόχρεων προσώπων, θα μπορεί εύκολα μέσω διαδικτύου να αιτηθεί και την άρση αυτών.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άρσης κατάσχεσης είναι αφενός η υπαγωγή της οφειλής σε καθεστώς ρύθμισης και η εξόφληση της πρώτης δόσης αυτής, αφετέρου η υποβολή σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo