ΠΟΜΕΝΣ - EUROMIL: Συμμετοχή στην διαδικτυακή Ημερίδα «Post-patriarchal security: inclusion and equity for the other 55%»

lawandorder.gr 14-04-2021 23:01
ΠΟΜΕΝΣ - EUROMIL: Συμμετοχή στην διαδικτυακή Ημερίδα «Post-patriarchal security: inclusion and equity for the other 55%»
Η ημερίδα επικεντρώθηκε στο ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (WPS) και την αδυναμία πλήρους εφαρμογής του
Η ΠΟΜΕΝΣ συμμετείχε μέσω της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων, σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Post-patriarchal security: inclusion and equity for the other 55%», που διοργανώθηκε από το think tank “Friends of Europe”, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατιωτικών (EUROMIL), τον Οργανισμό Women In International Security (WIIS), το Διεθνές Κέντρο των Βρυξελλών (BIC) και την U.S. European Command.

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στο ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (WPS) και την αδυναμία πλήρους εφαρμογής του με αποτέλεσμα οι γυναίκες εξακολουθούν να μην εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαχείριση κρίσεων, την ασφάλεια και την άμυνα.

Το ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο της ΕΕ προώθησαν στο παρελθόν την ισότητα, υιοθετώντας μια κοινή δήλωση για την εξέταση ζητημάτων σχετικά με το ψήφισμα WPS το 2017. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δεσμευτεί να συμπεριλάβει περισσότερο τις γυναίκες στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, ωστόσο, η μετάφραση αυτών των δεσμεύσεων σε πράξεις έχει αποτύχει.

Σύμφωνα με τον δείκτη #SHEcurity, οι γυναίκες αποτελούν κατά μέσο όρο μόνο το 11% του στρατιωτικού προσωπικού και το 25% των αστυνομικών στην ΕΕ και στα κράτη του G20. Επιπλέον, η Ατζέντα WPS στερείται ολιστικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση του φύλου και η ιδιαίτερα στενή προσέγγισή της, παραβλέπει την ενσωμάτωση της LGBTIQ+ κοινότητας.

Εκτός από τα συνήθη εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την ένταξη τους τόσο οι γυναίκες όσο και τα μέλη της κοινότητας LGBTIQ+, αντιμετωπίζουν επίσης στερεότυπα και προκαταλήψεις όσο υπηρετούν, που συχνά δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από το περιβάλλον τους. Συνεπώς απαιτείται η ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στις ΕΔ και στα ΣΑ καθώς και μια ευρύτερη κατανόηση του πλαισίου του WPS, που θα ενισχύσει την έννοια της ισότητας των φύλων και θα αποδυναμώσει τις επιπτώσεις των διακρίσεων. Κατ’ επέκταση είναι άμεση προτεραιότητα η προσπάθεια μετεξέλιξής της υπάρχουσας κουλτούρας για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι και αποδεκτοί.

Στην ημερίδα μεταξύ άλλων συμμετείχε, η Ευρωβουλευτής Hannah Neumann, μέλος της υποεπιτροπής ασφάλειας και άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αρχισμηνίας Marie Meigård, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της σουηδικής ένωσης στρατιωτικών SAMO του EUROMIL, ο αστυνόμος Alan Sneddon, διευθυντής επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αστυνομικών LGBT (EGPA), και ο διευθυντής του UKRI GCRF Gender, Justice and Security Hub, στο London School of Economics and Political Science (LSE), Paul Kirby. Ο συντονισμός έγινε από την υπεύθυνη του προγράμματος για την ειρήνη, την ασφάλεια και την άμυνα και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του WIIS, Elena Saenz Feehan,

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ημερίδας ήταν ότι οι ηγεσίες όλων των επιπέδων οφείλουν να δράσουν άμεσα με εφαρμογή των κανόνων για τη διασφαλιση της ένταξης των φύλων στις ΕΔ και στα ΣΑ.

«Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση από το υψηλότερο επίπεδο για να αλλάξουμε τα πράγματα» δήλωσε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής Hannah Neumann, μέλος της υποεπιτροπής ασφάλειας και άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπήρξε ευρεία συμφωνία σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας κοινού πλαισίου δράσης μεταξύ των στρατηγικών ισότητας των γυναικών, της κοινότητας LGBTIQ+, καθώς και των εθνοτικών μειονοτήτων για την επίτευξη προόδου, αντί της ύπαρξης ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo