• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ αίτηση μεγάλης εισπρακτικής για «πάγωμα» ποινών και προστίμων

Κατερίνα Μάνθου 13-04-2021 16:30
Απορρίφθηκε από το ΣτΕ αίτηση μεγάλης εισπρακτικής για «πάγωμα» ποινών και προστίμων
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πειθαρχική απόφαση που εκδόθηκε για την εταιρεία, αυτή λειτουργεί με «εισπρακτική διαδικασία, που δεν υπάγεται στο έργο του δικηγόρου»

Απορριπτική ήταν η απόφαση που εξέδωσε το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί της αιτήσεως που είχαν καταθέσει εκπρόσωποι μεγάλης εισπρακτικής εταιρείας ζητώντας το «πάγωμα» πειθαρχικών ποινών και προστίμων που τους επιβλήθηκαν.

Ειδικότερα, με την προσφυγή τους στο ΣτΕ οι δυο εκπρόσωποι της εν λόγω εταιρείας ζητούσαν να ανασταλούν οι πειθαρχικές ποινές της προσωρινής αργίας του ενός έτους και των 6 μηνών, που επιβλήθηκαν από το Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων, όπως επίσης και πρόστιμο 15.000 ευρώ  που έχει επιβληθεί  για μη σύννομες ενέργειές τους προς δανειολήπτες Τραπεζών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πειθαρχική απόφαση που εκδόθηκε για την εταιρεία, αυτή λειτουργεί με «εισπρακτική διαδικασία, που δεν υπάγεται στο έργο του δικηγόρου» και «δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα», ενώ η συμπεριφορά της προσήκει «περισσότερο με ενασχόληση με εισπρακτική διαδικασία που δεν υπάγεται στο έργο του δικηγόρου».

Εξετάζοντας την υπόθεση το ΣτΕ απέρριψε τις σχετικές αιτήσεις αναστολών ως προς τους εκπροσώπους της εταιρείας, απορρίπτοντας ισχυρισμούς που προέβαλλαν περί ανεπανόρθωτης προσβολής για τους ίδιους και το μέλλον της εταιρείας τους από την εφαρμογή των αποφάσεων. 

Ωστόσο, το ΣτΕ λαμβάνοντας υπόψη του ότι η εταιρεία έχει 42 συμβάσεις έμμισθης εντολής με Τράπεζες και άλλες εταιρείες εκκαθάρισης, αλλά και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, σημειώνει ότι «ενδεχόμενη κίνηση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αυτής θα επιφέρει πράγματι βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της  αίτησης ακύρωσης». Με το σκεπτικό αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την αίτηση αναστολής και διέταξε, «τη μη λύση της δικηγορικής εταιρείας, λόγω της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης ενός έτους από το δικηγορικού λειτουργήματος σε ένα από τους δυο εκπροσώπους της.

Το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της εν λόγω εταιρείας ως προς αυτό το σκέλος μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει συζητηθεί την 1η Απριλίου και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo