Εγκρίθηκαν 2 δωρεές επιχειρήσεων προς το ΓΕΣ

lawandorder.gr 13-04-2021 14:22 Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2021 14:22
Εγκρίθηκαν 2 δωρεές επιχειρήσεων προς το ΓΕΣ
Σκοπός των εγκρίσεων είναι η χορήγηση απαλλαγής από ΦΠΑ των προς δωρεά αντικειμένων

Αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια οι αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και του υφυπουργού Οικονομικών, με τις οποίες εγκρίθηκαν 2 δωρεές επιχειρήσεων προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού και συγκεκριμένα προς τη Ι μεραρχία Πεζικού "Σμύρνη" και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (424 ΓΣΝΕ).

Ειδικότερα εγκρίθηκαν:

- Η σύμβαση δωρεάς μεταξύ της ατομικής επιχείρησης Σιδηρόπουλος Π. Σταύρος» (δωρητής) και του Γενικού Επιτελείου Στρατού/Ι ΜΠ "Σμύρνη" (δωρεοδόχος) που αφορά στην προμήθεια υλικών αναβάθμισης χώρων υγιεινής συνολικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (34.346,50), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και

-Η σύμβαση δωρεάς μεταξύ της εταιρείας «Χριστόδουλος Αναγνώστου & ΣΙΑ Ε.Ε.- Intelligent Medical» (δωρητής) και του Γενικού Επιτελείου Στρατού/ 424 ΓΣΝΕ (δωρεοδόχος) που αφορά στην προμήθεια μιας φορητής συσκευής τυμπανομετρητή και ωτοακουστικών εκπομπών του οίκου Interacoustics Δανίας, συνολικής αξίας δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (13.640,00) ευρώ, sυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σκοπός των εγκρίσεων είναι η χορήγηση απαλλαγής από ΦΠΑ των προς δωρεά αντικειμένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo