ΠΟΕΣ: Προβλήματα σε Μονάδες της 80 ΑΔΤΕ

lawandorder.gr 09-04-2021 10:23 Τελευταία ενημέρωση: 09-04-2021 10:23
ΠΟΕΣ: Προβλήματα σε Μονάδες της 80 ΑΔΤΕ
Διαβάστε τα έγγραφα της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ και Π.Ο.Ε.Σ.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κω (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ), μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), αναδεικνύει προβλήματα που υπάρχουν σε Μονάδες της 80 ΑΔΤΕ, όπου χρησιμοποιούνται στρατιωτικοί σκύλοι, ζητώντας την παρέμβαση του Α/ΓΕΣ για την επίλυσή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: η καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας των συνοδών των σκύλων, η υγεινή στους χώρους στρατωνισμού των συνοδών κλπ.

Διαβάστε τα έγγραφα της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ και Π.Ο.Ε.Σ.:

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κω (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ), με το οποίο γνωστοποιούνται προβλήματα στις Μονάδες της 80 ΑΔΤΕ όπου χρησιμοποιούνται ΣΕΣ-Σ και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την παρέμβασή σας για την επίλυσή τους.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

3. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη των προβλημάτων προς επίλυσή τους μέσω ενίσχυσης του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Μη Ορθή Λειτουργία Εγκαταστάσεων ΣΕΣ-Σ και Καταστρατήγηση Ωραρίου στην 80 ΑΔΤΕ

1. Σας γνωρίζουμε ότι στις μονάδες της 80 ΑΔΤΕ, όπου χρησιμοποιούνται ΣΕΣ-Σ:

α. Καταστρατηγείται το θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας καθώς οι συνοδοί εργάζονται πέραν του προβλεπομένου χρόνου εργασίας, καθόσον ποτέ δεν είναι πλήρης η ομάδα, λόγω ελλείψεως προσωπικού, αδειών ή ασθενείας και επιπρόσθετης υπηρεσίας ή διαφρόντισης των σκύλων.

Επισημαίνεται ότι από το Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους εκτελείται πρόγραμμα δυστυχίας, το οποίο βάσει των υφιστάμενων διαταγών είναι πρόγραμμα εκτάκτου ανάγκης με χρονικό όριο τον έναν (1) μήνα.

β. Πρακτικώς αναιρείται το δικαίωμα στην άδεια, δεδομένου ότι το προσωπικό εργάζεται επιπρόσθετο χρόνο για την αναπλήρωση των ημερών αδείας τις οποίες έχει λάβει, γεγονός που δεν συναντάται σε καμία άλλη κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού.

γ. Οι συνοδοί επιβαρύνονται οικονομικά, καθώς, λόγω μη χρήσης υπηρεσιακού οχήματος, υποχρεούνται να μετακινούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους με ίδια μεταφορικά μέσα.

δ. Οι εγκαταστάσεις των ΣΕΣ-Σ της 80 ΑΔΤΕ είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες για τους συνοδούς αλλά και για το προσωπικό που εργάζεται πλησίον αυτών, παρ΄ ότι υφιστάμενες διαταγές προβλέπουν διαφορετικά.

ε. Οι θάλαμοι ανάπαυσης των συνοδών είναι μη λειτουργικοί και μη σύμφωνοι με τις υφιστάμενες διαταγές, χωρίς τουαλέτα και λουτρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγιεινή των συνοδών.

στ. Αποθήκες υλικών δεν υπάρχουν με αποτέλεσμα τα εκπαιδευτικά υλικά, τροφές σκύλων κλπ. να συσσωρεύονται στον θάλαμο των συνοδών.

ζ. Οι εξωτερικές περιφράξεις είναι μη προβλεπόμενες, δεν παρέχουν καμία ασφάλεια και υπάρχει κίνδυνος διαφυγής των σκύλων και πρόκλησης ατυχήματος.

η. Δεν υπάρχουν χώροι εκπαίδευσης και εκτόνωσης με αποτέλεσμα να μη γίνεται σωστή εκπαίδευση και εκτόνωση των σκύλων.

2. Παρακαλούμε για την ανάδειξη των προβλημάτων προς επίλυσή τους.

3. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo