• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συνεδρίαση για τα προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς συστημάτων ψύξης και θέρμανσης

lawandorder.gr 01-04-2021 15:12 Τελευταία ενημέρωση: 01-04-2021 15:33
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συνεδρίαση για τα προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς συστημάτων ψύξης και θέρμανσης
Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών

Στις 25 Μαίου 2021 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνάς της, για τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης.

Σύμφωνα με την εισήγηση, από το 2011 έως και σήμερα, 9 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης στην Ελλάδα (εισαγωγείς/ κατασκευαστές/ χονδρέμποροι στον ευρύτερο κλάδο των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης) ακολούθησαν πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με τους λιανοπωλητές τους.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Αναλυτικά ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 25 Μαΐου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και, κατά περίπτωση, 101 ΣΛΕΕ από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης στην Ελλάδα (και ιδίως στις αγορές που αφορούν την εμπορία συστημάτων κλιματισμού, λεβήτων θέρμανσης και άλλων ειδών θέρμανσης, καθώς και θερμοσιφώνων αντίστοιχα) μετά από σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στην ως άνω αγορά.

Στην Εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την ΕΑ παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και, κατά περίπτωση, 101 ΣΛΕΕ από τις εξής εταιρείες:

* «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»·

* «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ»·

* «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

* «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»·

* «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

* «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

* «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»·

* «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»· και

* «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εισήγηση, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω εταιρείες (οι οποίες δραστηριοποιούνται, κατά περίπτωση, ως εισαγωγείς/ κατασκευαστές/ χονδρέμποροι στον ευρύτερο κλάδο των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης) έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και σήμερα, πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με τους λιανοπωλητές τους.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στις εν λόγω εταιρείες, να υποχρεωθούν αυτές να παύσουν τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και να απειληθούν με πρόστιμο αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo