Τι παραπάνω έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση περιστατικών αστυνομικής βίας

Law and Order 08-03-2021 22:30 Τελευταία ενημέρωση: 08-03-2021 22:32
Τι παραπάνω έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση περιστατικών αστυνομικής βίας
Με το νέο καθεστώς μια ανεξάρτητη συνταγματική αρχή με πλήρη εχέγγυα αμεροληψίας επιλαμβάνεται κάθε υπόθεσης που αφορά τη διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την παρούσα διακυβέρνηση και τον νόμο 4662/2020 τέθηκε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τη διερεύνηση φαινομένων αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας. Πριν από τον νόμο αυτό, αρμόδιο για σχετικά θέματα ήταν το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, υπαγόμενο απευθείας στον υπουργό. Ουσιαστικά δηλαδή προβλεπόταν μόνο διοικητικός αυτοέλεγχος.

Με τον νέο νόμο, από 7/2/2020 ορίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας με αρμοδιότητα τη συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, διερεύνηση και περαιτέρω προώθηση καταγγελιών για πράξεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αξιολογεί κάθε σχετικό περιστατικό και παρακολουθεί την εσωτερική έρευνα στο πλαίσιο διαταγών διενέργειας διοικητικών εξετάσεων, συντάσσοντας εντός προθεσμίας 3 μηνών σχετικό πόρισμα. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να κλητεύει μάρτυρες, να εξετάζει πρόσωπα ενόρκως, να διενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

Ειδικά για τις νέες αυτές αρμοδιότητες συστήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη επιπλέον 10 θέσεις προσωπικού και διατέθηκαν 2 αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας για να παρέχουν διαρκή συνδρομή. Έτσι, με το νέο καθεστώς, μια ανεξάρτητη συνταγματική αρχή με πλήρη εχέγγυα αμεροληψίας επιλαμβάνεται κάθε υπόθεσης που αφορά τη διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo