ΓΕΣ: Έκτακτες κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

lawandorder.gr 05-03-2021 21:36 Τελευταία ενημέρωση: 05-03-2021 21:37
ΓΕΣ: Έκτακτες κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων
Τι αποφάσισε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 45/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1)   Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072

(2)   Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510

(3)   Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1)   Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471

(2)   Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)   Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774

(2)   Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205

Προάγονται:

α. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1)   Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδης Αντώνιος του Γεωργίου ΑΜ:46072

(2)   Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:46510

(3)   Οικονομικού Δημητριάδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46083

β. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)   Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδης Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774

(2)   Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλής Θωμάς του Δημητρίου ΑΜ:45205

Διαβάστε και

ΓΕΣ: Οι κρίσεις ταξιάρχων Όπλων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo