ΓΕΣ: Οι κρίσεις ταξιάρχων Όπλων

lawandorder.gr 05-03-2021 21:04
ΓΕΣ: Οι κρίσεις ταξιάρχων Όπλων
Ποιοι προήχθησαν και ποιοι ολοκλήρωσαν τη σταδιοδρομία τους

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.44/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729

(3) Πεζικού Κωστόπουλου  Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260

(4) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262

(5) Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

(6) Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268

(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274

(8) Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275

(9) Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278

(10)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279

(11)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280

(12)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282

(13)    Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287

(14)    Πεζικού Κωσταρέλου  Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288

(15)    Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298

(16)    Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301

(17)    Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη ΑΜ:46790

(2) Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου  ΑΜ:47234

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη ΑΜ:46742

(2) Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:47255

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276

(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289

(5) Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303

Προάγονται:

α. Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαράς Αστέριος  του  Χρήστου ΑΜ:46792

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδής Γεώργιος του Φωτίου ΑΜ:46729

(3) Πεζικού Κωστόπουλος Δημοσθένης του Αντωνίου ΑΜ:47260

(4) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262

(5) Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

(6) Πυροβολικού Σαρδέλλης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:47268

(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντης Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47274

(8) Πεζικού Μπολομύτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275

(9)   Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278

(10)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279

(11)    Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου ΑΜ:47280

(12)    Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου ΑΜ:47282

(13)    Πεζικού Μαυραγάνης Προκόπιος του Ηρακλή ΑΜ:47287

(14)    Πεζικού Κωσταρέλος Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ:47288

(15)    Μηχανικού Κλούβας Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298

(16)    Πεζικού Βακεντής Δημήτριος του Αποστόλου ΑΜ:47301

(17)    Πεζικού Βουνίσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β. Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Πεζικού Μισόκαλος Μαρίνος του Ιωάννη ΑΜ:46742

(2) Πεζικού Παπαθανασίου Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΜ:47255

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Ευσταθίου ΑΜ:47276

(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289

(5) Πεζικού Τσίλης Παναγιώτης του Πέτρου ΑΜ:47303

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo