ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις ταξιαρχών και υποστράτηγων Όπλων και Σωμάτων

lawandorder.gr 04-03-2021 21:40 Τελευταία ενημέρωση: 04-03-2021 21:40
ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις ταξιαρχών και υποστράτηγων Όπλων και Σωμάτων
 Δείτε ποιοι προήχθησαν και ποιοι ολοκλήρωσαν τη σταδιοδρομία τους

Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) έκρινε τους ταξίαρχους και τους υποστράτηγους  Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς.

Δείτε αναλυτικά:

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις  Υποστράτηγων Όπλων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων  Υποστράτηγων Όπλων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων  Υποστράτηγων:

(1) Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα  ΑΜ:46660

(2) Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου  ΑΜ:46665

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου  ΑΜ:46670

(4) Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη  ΑΜ:46676

(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700

(6) Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου  ΑΜ:46704

(7) Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη ΑΜ:46706

(8) Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:46716

(9) Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:46784

(10)  Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:46814

(11)  Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη  ΑΜ:46829

(12)  Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου  ΑΜ:46851

(13)  Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθέριου ΑΜ:47230

(14)  Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεώργιου  ΑΜ:47231

(15)  Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεώργιου  ΑΜ:47233

(16)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεώργιου ΑΜ:47236

(17)  Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:47239

(18)  Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου  ΑΜ:47243

(19)  Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:47246

(20)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249

(21)  Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού ΑΜ:47250

(22)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους  Υποστράτηγων:

(1) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46322

(2) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου  ΑΜ:46324

(3) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675

(4) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη  ΑΜ:46685

(5) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου AM:46713

(6) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου AM:46289

(7) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού  ΑΜ:46773

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:46776

(9) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου ΑΜ:46783

 

γ. Προακτέων  Υποστράτηγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

 

(1) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46322

(2) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου  ΑΜ:46324

(3) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675

(4) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη  ΑΜ:46685

(5) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου AM:46713

(6) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου AM:46289

(7) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού  ΑΜ:46773

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:46776

(9) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου ΑΜ:46783

Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη ΑΜ:46322

β. Πυροβολικού Τσιρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου ΑΜ:46324

γ. Διαβιβάσεων Λυμπέρης Ιωάννης του Γεωργίου  ΑΜ:46675

δ. Πεζικού Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη  ΑΜ:46685

ε. Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνης Γεώργιος του Νικολάου  AM:46713

στ. Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθης του Δημητρίου AM:46289

ζ. Πεζικού Κοκολάκης Γρηγόριος του Στυλιανού  ΑΜ:46773

η. Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκης Δημήτριος του Ηλία  ΑΜ:46776

θ. Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδης Συμεών του Χρήστου  ΑΜ:46783

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις  Υποστράτηγων Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων  Υποστράτηγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων  Υποστράτηγων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου   ΑΜ:46439

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454

(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ   ΑΜ:46436

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους  Υποστράτηγων:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558

(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή   ΑΜ:44412

(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992

(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου   ΑΜ:45213

(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου  ΑΜ:45503

γ. Προακτέων  Υποστράτηγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558

(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412

(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992

(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213

(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου  ΑΜ:45503

Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτυχίου  ΑΜ:45558

β. Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή  ΑΜ:44412

γ. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου  ΑΜ:45992

δ. Οικονομικού Μανουσαρίδης Σάββας του Ευσταθίου  ΑΜ:45213

ε. Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου ΑΜ:45503

 

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιαρχών Όπλων

 

  1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με το υπ' αριθμ. 42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

 

α. Διατηρητέων Ταξιάρχων:

 

(1) Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη  ΑΜ:46742

(2) Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη ΑΜ:46790

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792

(4) Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου  ΑΜ:47234

(5) Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη  ΑΜ:47255

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου  ΑΜ:46729

(7) Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260

(8) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη  ΑΜ:47262

(9) Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

(10)  Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου  ΑΜ:47268

(11)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου  ΑΜ:47274

(12)  Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα  ΑΜ:47275

(13)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276

(14)  Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:47278

(15)  Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου  ΑΜ:47279

(16)  Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280

(17)  Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου  ΑΜ:47282

(18)  Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287

(19)  Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288

(20)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289

(21)  Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298

(22)  Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301

(23)  Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303

(24)  Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:47305

(25)  Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου ΑΜ:47313

(26)  Πεζικού Δαλάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:47266

(27)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Κασαγιάννη Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:47319

(28)  Πυροβολικού Βακλατζή Γεωργίου του Χρήστου  ΑΜ:47320

(29)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Παππά Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47347

(30)  Πεζικού Τριαντάφυλλου Θεοδοσίου του Γεωργίου  ΑΜ:47360

(31)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπόγδου Ιωάννη του Κωνσταντίνου  ΑΜ:47369

(32)  Πεζικού Διβάρη Γεωργίου του Γερασίμου  ΑΜ:47370

(33)  Πεζικού Ξηρογιάννη Λύσανδρου του Βασιλείου ΑΜ:47375

(34)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαρίνη Αθανασίου του Γεωργίου  ΑΜ:47377

(35)  Πεζικού Τόνα Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:47398

(36)  Πεζικού Χατζηγεωργίου Θεοδώρου του Αδάμ ΑΜ:47399

(37)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιωτόπουλου Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:47401

(38)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργακάκου Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:47403

(39)  Πεζικού Βασιλειάδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:47407

(40)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρισταντώνη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:47416

(41)  Πεζικού Μανουρά Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:47815

(42)  Πυροβολικού Τζουμερκιώτη Σταύρου του Χρήστου  ΑΜ:47818

(43)  Πεζικού Μπακιρτζή Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:47828

(44)  Αεροπορίας Στρατού Μπαντιμαρούδη Χαράλαμπου του Θεοχάρη ΑΜ:47832

(45)  Μηχανικού Παπαλεωνίδα Λεωνίδα του Νικολάου ΑΜ:47837

(46)  Πεζικού Ηλιόπουλου Αριστείδη του Ηλία  ΑΜ:47838

(47)  Πυροβολικού Αθανασόπουλου Θεοδώρου του Βασιλείου  ΑΜ:47840

(48)  Πεζικού Καβιδόπουλου Παναγιώτη του Αιμιλίου ΑΜ:47843

(49)  Πεζικού Μπουντλιάκη Γρηγορίου του Παύλου  ΑΜ:47847

(50)  Διαβιβάσεων Γκιζάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:47850

(51)  Πυροβολικού Δούκα Περικλή του Παναγιώτη ΑΜ:47854

(52)  Πυροβολικού Κολοκοτρώνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:47855

(53)  Πυροβολικού Σκουφίδη Δημητρίου του Κυριάκου ΑΜ:47856

(54)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημητρέλλου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:47866

(55)  Πυροβολικού Πολύχρονου Αναστασίου του Ευθυμίου ΑΜ:47894

(56)  Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κολοκυθά Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:47895

(57)  Πεζικού Αρβανίτη Δημητρίου του Ιωάννη  ΑΜ:47899

(58)  Διαβιβάσεων Μπούρα Ιωάννη του Ναπολέοντα  ΑΜ:47905

(59)  Πυροβολικού Μπακόλα Γεωργίου του Σταύρου  ΑΜ:47913

(60)  Πεζικού Καλαμποκά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47919

(61)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Χριστοδούλου Παναγιώτη του Αριστείδη ΑΜ:47925

(62)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραμανίδη Κωνσταντίνου του Κοσμά ΑΜ:47933

(63)  Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσαντουλή Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:47943

(64)  Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωλέττη Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:47944

(65)  Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου  ΑΜ:47964

(66)  Πεζικού Γιαννόπουλου Νικολάου του Παύλου  ΑΜ:47971

(67)  Πυροβολικού Μουρελά Ηρακλή του Κωνσταντίνου  ΑΜ:47982

(68)  Πεζικού Πουλόπουλου Ανέστη του Ηλία ΑΜ:47998

(69)  Πυροβολικού Πετρούλια Δημητρίου του Νικήτα ΑΜ:48002

(70)  Πεζικού Τυλιγαδά Σαράντη του Δημητρίου ΑΜ:48004

(71)  Πεζικού Ζέζου Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48006

(72)  Πεζικού Τακόπουλου Κωνσταντίνου του Μιλτιάδη  ΑΜ:48010

(73)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Αθάνατου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:48029

(74)  Αεροπορίας Στρατού Σουλτανίδη Δημητρίου του Νικολάου  ΑΜ:48054

(75)  Μηχανικού Πανούση Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48427

(76)  Πεζικού Γάκη Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:48428

(77)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοδοσιάδη Αντωνίου του Χαράλαμπου ΑΜ:48432

(78)  Πυροβολικού Βουδούρη Μόσχου του Γεωργίου  ΑΜ:48433

(79)  Αεροπορίας Στρατού Κουκούλη Ιωάννη του Νικολάου  ΑΜ:48436

(80)  Πεζικού Καμπουρίδη Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:48438

(81)  Πεζικού Κογιάννη Σπυρίδωνα του Αθανασίου  ΑΜ:48439

(82)  Μηχανικού Ακρίβου Χαράλαμπου του Ευθυμίου  ΑΜ:48443

(83)  Πυροβολικού Γαβούρα Αχιλλέα του Χρήστου  ΑΜ:48444

(84)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπόγδανου Γεωργίου του Ρίζου ΑΜ:48454

(85)  Διαβιβάσεων Κεσόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48456

(86)  Διαβιβάσεων Παπαθανασίου Γεωργίου του Παναγιώτη  ΑΜ:48457

(87)  Πυροβολικού Λαμπιδώνη Νικολάου του Ιωάννη  ΑΜ:48460

(88)  Πυροβολικού Μουστάκη Ιωάννη του Ηλία  ΑΜ:48461

(89)  Πεζικού Δημόπουλου Θωμά του Σπύρου ΑΜ:48466

(90)  Πεζικού Σιόρεντα Χρήστου του Γεωργίου  ΑΜ:48467

(91)  Διαβιβάσεων Λεώνη Νικολάου του Δημητρίου  ΑΜ:48471

(92)  Μηχανικού Τσακάλη Εμμανουήλ του Ελευθερίου ΑΜ:48472

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Λιόντου Κωνσταντίνου του Λάμπρου  ΑΜ:46799

(2) Πεζικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γεωργίου  ΑΜ:47269

(3) Πεζικού Ατματζίδη Θεοδώρου του Παύλου  ΑΜ:47312

(4) Πεζικού Παπαστεφανή Ερμολάου του Παναγιώτη ΑΜ:47316

(5) Πεζικού Βαλλιάνου Νικολάου του Γερασίμου  ΑΜ:47349

(6) Πεζικού Γκίκα Φωτίου του Ιωάννη ΑΜ:47366

(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρήσταινα Γεωργίου του Γρηγορίου ΑΜ:47379

(8) Διαβιβάσεων Αράπη Παντελή του Ευθυμίου ΑΜ:47389

(9) Πεζικού Γκούνη Πραξιτέλη του Ευθυμίου  ΑΜ:47824

(10)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Κάλφα Στυλιανού του Χρήστου ΑΜ:47835

(11)  Πυροβολικού Σωτήρχου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47839

(12)  Μηχανικού Οδοντόπουλου Χαράλαμπου του Γεωργίου ΑΜ:47851

(13)  Πεζικού Καζαντζή Νικολάου του Ιωάννη  ΑΜ:47859

(14)  Πεζικού Μποσμαλή Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:47864

(15)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργίου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:47870

(16)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλου Σωτηρίου του Δημητρίου ΑΜ:47826

(17)  Μηχανικού Βαρούτη Δημητρίου του Βίκτωρα ΑΜ:47923

(18)  Πυροβολικού Λυμπερόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα  ΑΜ:47959

(19)  Μηχανικού Μητρόπουλου Νεκταρίου του Δημητρίου ΑΜ:47960

(20)  Διαβιβάσεων Θεοδωρή Δημητρίου του Παναγιώτη  ΑΜ:47976

(21)  Πεζικού Γιαπαλάκη Αθανασίου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:48448

(22)  Πεζικού Ψύρρα Ζαχαρία του Επαμεινώνδα  ΑΜ:48453

(23)  Αεροπορίας Στρατού Πολίτη Παναγιώτη του Αστερίου  ΑΜ:48469

 

γ. Προακτέων Ταξιάρχων Όπλων στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία:

 

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλου Σωτηρίου του Δημητρίου ΑΜ:47826

(2) Μηχανικού Βαρούτη Δημητρίου του Βίκτωρα ΑΜ:47923

(3) Πυροβολικού Λυμπερόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα  ΑΜ:47959

(4) Μηχανικού Μητρόπουλου Νεκταρίου του Δημητρίου ΑΜ:47960

(5) Διαβιβάσεων Θεοδωρή Δημητρίου του Παναγιώτη  ΑΜ:47976

(6) Πεζικού Γιαπαλάκη Αθανασίου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:48448

(7) Πεζικού Ψύρρα Ζαχαρία του Επαμεινώνδα  ΑΜ:48453

(8) Αεροπορίας Στρατού Πολίτη Παναγιώτη του Αστερίου  ΑΜ:48469

δ. Διατηρητέου Ταξιάρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία ΑΜ:45584.

 

ε. Μη Διατηρητέου Ταξιάρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Καραμούζα

Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:45651

 

στ. Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξίαρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:45611, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

 

  1. Προάγονται:

 

  α. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

 

(1) Πεζικού Λιόντος Κωνσταντίνος του Λάμπρου  ΑΜ:46799

(2) Πεζικού Οικονόμου Θεόδωρος του Γεωργίου  ΑΜ:47269

(3) Πεζικού Ατματζίδης Θεόδωρος του Παύλου ΑΜ:47312

(4) Πεζικού Παπαστεφανής Ερμόλαος του Παναγιώτη ΑΜ:47316

(5) Πεζικού Βαλλιάνος Νικόλαος του Γερασίμου  ΑΜ:47349

(6) Πεζικού Γκίκας Φώτιος του Ιωάννη  ΑΜ:47366

(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρήσταινας Γεώργιος του Γρηγορίου ΑΜ:47379

(8) Διαβιβάσεων Αράπης Παντελής του Ευθυμίου  ΑΜ:47389

(9) Πεζικού Γκούνης Πραξιτέλης του Ευθυμίου ΑΜ:47824

(10)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Κάλφας Στυλιανός του Χρήστου ΑΜ:47835

(11)  Πυροβολικού Σωτήρχος Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:47839

(12)  Μηχανικού Οδοντόπουλος Χαράλαμπος του Γεωργίου ΑΜ:47851

(13)  Πεζικού Καζαντζής Νικόλαος του Ιωάννη  ΑΜ:47859

(14)  Πεζικού Μποσμαλής Γεώργιος του Αθανασίου  ΑΜ:47864

(15)  Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργίου Νικόλαος του Παναγιώτη ΑΜ:47870

 

  β. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλος Σωτήριος του Δημητρίου ΑΜ:47826

(2) Μηχανικού Βαρούτης Δημήτριος του Βίκτωρα  ΑΜ:47923

(3) Πυροβολικού Λυμπερόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα  ΑΜ:47959

(4) Μηχανικού Μητρόπουλος Νεκτάριος του Δημητρίου ΑΜ:47960

(5) Διαβιβάσεων Θεοδωρής Δημήτριος του Παναγιώτη  ΑΜ:47976

(6) Πεζικού Γιαπαλάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:48448

(7) Πεζικού Ψύρρας Ζαχαρίας του Επαμεινώνδα ΑΜ:48453

(8) Αεροπορίας Στρατού Πολίτης Παναγιώτης του Αστερίου ΑΜ:48469

 

  γ. Σε Υποστράτηγος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, ο Ταξίαρχος Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Καραμούζας Δημήτριος του Αναστασίου (ΑΜ:45651), που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2021-2022, ως μη διατηρητέος.

 

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1) Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου  ΑΜ:48033

(2) Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:48042

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47448

(6) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμίδη Νεκταρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47455

(7) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου  ΑΜ:47464

(8) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη ΑΜ:48041

(9) Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου  ΑΜ:48043

(10)  Έρευνας Πληροφορικής Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:46833

(11)  Έρευνας Πληροφορικής Μαλανδράκη Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ:47238

(12)  Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου  ΑΜ:44774

(13)  Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205

(14)  Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου  ΑΜ:46072

(15)  Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471

(16)  Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509

(17)  Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510

(18)  Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

(19)  Γεωγραφικού Καγιαδάκη Βαρδή του Γεωργίου  ΑΜ:46212

 

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

 

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453

(2) Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:46901

 

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

 

(1) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:46900

(2) Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:46102

(3) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου  ΑΜ:46082

 

δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία και διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους:

 

(1) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα  ΑΜ:46077

(2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργία του Νικολάου

ΑΜ:46000

 

  1. Προάγονται:

 

α. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:47453

(2) Υλικού Πολέμου Μπέλλος Βασίλειος του Δημητρίου ΑΜ:46901

β. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 17 του άρθρου 20 και τις παρ. 4δ και 5γ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι, που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές κρίσεις έτους 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

(1) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατας Ιωάννης του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077

(2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργία του Νικολάου ΑΜ:46000

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo