• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Τακτικές κρίσεις αρχιπλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό

lawandorder.gr 04-03-2021 19:14 Τελευταία ενημέρωση: 06-03-2021 10:54
Τακτικές κρίσεις αρχιπλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό
Ποιοι παραμένουν και ποιοι τερμάτισαν τη σταδιοδρομία τους
Tο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 04-03-2021 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

1. «Διατηρητέους»:

α. Μάχιμοι

(1) Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Αγγελόπουλος ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Μάγκος ΠΝ
(3) Αρχιπλοίαρχος Απόστολος Τριβλίδης ΠΝ
(4) Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπανικολάου ΠΝ
(5) Αρχιπλοίαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ
(6) Αρχιπλοίαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ
(7) Αρχιπλοίαρχος Ηλίας Ράπτης ΠΝ
(8) Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ
(9) Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ
(10) Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ
(11) Αρχιπλοίαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ
(12) Αρχιπλοίαρχος Στυλιανός Δημόπουλος ΠΝ
(13) Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Ευσταθίου ΠΝ
(14) Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Δεμέστιχας ΠΝ
(15) Αρχιπλοίαρχος Χαράλαμπος Πεγκλίδης ΠΝ
(16) Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Σαρρηγιάννης ΠΝ


β. Μηχανικοί

(1) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Παναγιώτης Σταυριανάκος ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Αθανάσιος Σάμπος ΠΝ
(3) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ
(4) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ
(5) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Σωτήριος Τσαμίλης ΠΝ

γ. Οικονομικοί

(1) Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ

δ. Υγειονομικού / Ιατροί
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ


2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

α. Μάχιμοι
(1) Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Σουλιώτης ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Ευαγγελίδης ΠΝ

β. Οικονομικοί
(1) Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαγουλάς ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ

γ. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής
Αρχιπλοίαρχος (ΥΝ) Σπυριδούλα Σιγάλα ΠΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo