Αρχή Προστασίας Δεδομένων για δημοσίευση υπομνήματος Λιγνάδη: Μιλά για προσβολή ευαίσθητων δεδομένων προσώπων

Newsroom L&O 26-02-2021 18:43
Αρχή Προστασίας Δεδομένων για δημοσίευση υπομνήματος Λιγνάδη: Μιλά για προσβολή ευαίσθητων δεδομένων προσώπων
Η Αρχή αναφέρει ότι θα εξετάσει συνολικά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και, προς το παρόν, καλεί τους διαχειριστές και υπεύθυνους να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης

Για παραβίαση της αρχής μυστικότητας της ποινικής προδικασίας και την «σοβαρότατη προσβολή των ευαίσθητων δεδομένων προσώπων», κάνει λόγο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων με αφορμή την αυτούσια δημοσίευση του υπομνήματος γνωστού σκηνοθέτη – ηθοποιού.

Η Αρχή αναφέρει ότι θα εξετάσει συνολικά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και, προς το παρόν, καλεί τους διαχειριστές και υπεύθυνους να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Αρχής:

Σε ορισμένες ιστοσελίδες δημοσιεύθηκε αυτούσιο το απολογητικό υπόμνημα γνωστού σκηνοθέτη - ηθοποιού εναντίον του οποίου έχουν υποβληθεί μηνύσεις για διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων. Με την αυτούσια δημοσίευση του εν λόγω υπομνήματος δεν παραβιάστηκε μόνον η αρχή της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας, αλλά επήλθε παράλληλα και σοβαρότατη προσβολή των ευαίσθητων δεδομένων προσώπων, τα οποία ρητά κατονομάζονται στο υπόμνημα ή των οποίων θα ήταν δυνατή η ταυτοποίηση.

Η Αρχή, επιφυλασσόμενη να εξετάσει συνολικά τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ανακύπτουν, καλεί τους διαχειριστές και υπευθύνους των συγκεκριμένων ιστοσελίδων να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης προς τη σχετική νομοθεσία και κατ΄ ελάχιστον να προβούν  αμελλητί στη διαγραφή από το κείμενο του υπομνήματος των ονομάτων ή των τυχόν υφισταμένων στοιχείων ταυτοποίησης συγκεκριμένων προσώπων και να μην επαναλάβουν στο μέλλον την ίδια ή αντίστοιχη δημοσιοποίηση.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo