Δικηγόροι: Η αλλαγή στην ΚΥΑ που τους επιτρέπει να κυκλοφορούν μόνο με την επαγγελματική ταυτότητα

Κατερίνα Μάνθου 15-02-2021 08:05 Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2021 08:05
Δικηγόροι: Η αλλαγή στην ΚΥΑ που τους επιτρέπει να κυκλοφορούν μόνο με την επαγγελματική ταυτότητα
Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Εκδόθηκε η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ως προς τις μετακινήσεις επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών. Βάσει αυτής η επαγγελματική ταυτότητα των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθηνάς (ΔΣΑ) υποκαθιστά την ηλεκτρονική απεικόνιση από το TAXISNET.

Σύμφωνα με το ΔΣΑ η τροποιητική ΚΥΑ εκδόθηκε «σε συνέχεια της παρέμβασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με το ζήτημα της απόδειξης επαγγελματικής ιδιότητας των δικηγόρων δια της επίδειξης της επαγγελματικής ταυτότητας που εκδίδουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι».

Όπως αναφέρει ο ΔΣΑ ο αρμόδιος υφυπουργός Ν. Χαρδαλιάς έκανε δεκτό το αίτημα της Ολομέλειας και «εκδόθηκε νέα τροποποιητική ΚΥΑ υπ’ αριθ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 (ΦΕΚ τ. Β’ 586/13.2.2021) στην οποία ορίζεται ότι στο τέλος της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/ 10.2.2021 ΚΥΑ προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ειδικώς οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους».

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo