Απορρίφθηκαν 2.229 αιτήσεις για την «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Newsroom L&O 27-01-2021 15:50
Απορρίφθηκαν 2.229 αιτήσεις για την «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις
Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η δεύτερη απόφαση απόρριψης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος)».

Απορρίφθηκαν, ως μη επιλέξιμες, 2.229 αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 57.116.951,67 ευρώ.

Ειδικότερα απορρίπτονται:

- 513 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 12.998.738,44 ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ως μη επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων, λόγω χαμηλής βαθμολογίας κ.ά.

- 1.716 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 44.118.213,23 ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ως μη επιλέξιμα, λόγω μη προσκόμισης φυσικού φακέλου δικαιολογητικών ένταξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo