Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Νόμιμη η δημοσιοποίηση στοιχείων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου

Κατερίνα Μάνθου 27-01-2021 06:58 Τελευταία ενημέρωση: 27-01-2021 07:28
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Νόμιμη η δημοσιοποίηση στοιχείων  μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου
Πρόκειται για τακτική που έχει ακολουθήσει και η χώρα μας στο παρελθόν ως μέτρο άσκησης πίεσης σε όσους οφείλουν στο Δημόσιο και δεν πληρώνουν τις οφειλές τους

Νόμιμη για λόγους που ανάγονται στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος κρίθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) η δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο στοιχείων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου. Πρόκειται για τακτική που έχει ακολουθήσει και η χώρα μας στο παρελθόν ως μέτρο άσκησης πίεσης σε όσους οφείλουν στο Δημόσιο και δεν πληρώνουν τις οφειλές τους.

Όπως έκρινε τώρα το ΕΔΔΑ το συγκεκριμένο μέτρο εξυπηρετεί «επιτακτική κοινωνική ανάγκη», η δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοοφειλετών εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του κράτους και δεν παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Το δικαστήριο του Στρασβούργου εξέτασε προσφυγή που είχε καταθέσει ενώπιον του Ούγγρος πολίτης υποστηρίζοντας η αρμόδια φορολογική αρχή της χώρας του παραβίασε την ιδιωτική του ζωή (κατά το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ) διότι δημοσιοποίησε στο Διαδίκτυο και σε φορολογικό κατάλογο τα προσωπικά του στοιχεία, με αποτέλεσμα να διαπομπευτεί και να εμφανιστεί ως μεγάλος «φοροφυγάς». Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν περιλάμβαναν το όνομά του, τη διεύθυνση κατοικίας, το ΑΦΜ και το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής του.

Το ΕΔΔΑ, ωστόσο, απέρριψε την προσφυγή κρίνοντας καταρχάς πως στην προκειμένη περίπτωση η δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων εξυπηρέτησε επιτακτική ανάγκη. Χαρακτηριστικά οι δικαστές επαναλαμβάνοντας την πάγια νομολογία τους έκριναν πως η δημοσιοποίηση από δημόσια αρχή πληροφοριών σχετικά με την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου ισοδυναμεί με παρέμβαση στο άρθρο 8 § 1 της ΕΣΔΑ, και για να θεωρείται «απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία» πρέπει να εξυπηρετεί επιτακτική ανάγκη.

Ακόμη, όπως αναφέρει το echrcaselaw.com, το ΕΔΔΑ δέχτηκε ότι το επίμαχο μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του κινδύνου στρέβλωσης του φορολογικού συστήματος και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του προσφεύγοντα είχε περιορισμένη επίδραση στην ιδιωτική ζωή του. Και αυτό διότι, η αποκάλυψη στο Διαδίκτυο και σε φορολογικούς καταλόγους των προσώπων που οφείλουν μεγάλο ποσά φόρου, είχε αξία πληροφόρησης για το κοινό σε ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος. Μια τέτοια δημοσίευση, όπως κρίθηκε δεν αφορά σε καθαρά ιδιωτικό ζήτημα. Αντίθετα, η δημοσίευση είχε ως στόχο να παράσχει στο ευρύ κοινό μια εικόνα για την κατάσταση του χρέους των οφειλετών. Αντιστοιχούσε στο ενδιαφέρον όλων να γνωρίζουν ποιος οφείλει χρήματα στην φορολογική αρχή.

Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε πως η δημοσίευση μέσω μιας πύλης εξειδικευμένης σε φορολογικά θέματα εξασφάλιζε ότι αυτές οι πληροφορίες διανεμήθηκαν με τρόπο λογικά υπολογισμένο για να φτάσουν σε εκείνους που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την αποκάλυψη σε όσους δεν είχαν κανένα τέτοιο ενδιαφέρον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo