Εργατικό Ατύχημα και θάνατος από κορονοϊό - Προτάσεις για ένταξη στον Κανονισμό Βαρέων των υγειονομικών

Newsroom L&O 19-01-2021 08:59
Εργατικό Ατύχημα και θάνατος από κορονοϊό - Προτάσεις για ένταξη στον Κανονισμό Βαρέων των υγειονομικών
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερμανία, Ιταλία έχει ήδη χαρακτηρισθεί η νόσος από COVID-19 ως επαγγελματική νόσος

Πρόσφατα σε σχετική συζήτηση στη Βουλή ο αρμόδιος Υφυπουργός των Συντάξεων κ Πάνος Τσακλόγλου τοποθετήθηκε μετά από σχετική ερώτηση βουλευτή για τα αναφερόμενα στον τίτλο σπουδαία θέματα.

Γράφει η Μαργαρίτα Κάρδαρη*

Αρχικά δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναγνωριστεί ο κορονοϊός ως παράγοντας κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων προκειμένου να θεωρηθεί εργατικό ατύχημα ο θάνατος από τη νόσο COVID-19, όμως, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες να σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα.

Στο σημείο αυτό να δώσουμε τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη νομολογία και την ασφαλιστική πρακτική. Η έννοια προσδιορίζεται ως «ο θάνατος ή η ανικανότητα ή η επιδείνωση της προυπάρχουσας νόσου του ασφαλισμένου που προκλήθηκε από ένα βίαιο εξωτερικό συμβάν που συνέβη κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής και συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος» (ΣτΕ 225/73,4696/83,3602/86,2264/88,1614/02 κα).

Η χρησιμότητα της ένταξης αφορά τη δυνατότητα συνταξιοδότησης εφόσον προέκυψε βλάβη, χωρίς να τίθεται όριο ηλικίας και απαιτούμενες ημέρες εργασίας (αρκεί έστω και μία ημέρα)τόσο για τον ίδιο τον παθόντα όσο και για τα μέλη της οικογενείας τους του σε περίπτωση θανάτου του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο αίτημα των υγειονομικών για ένταξη στον κλάδο βαρέων επαγγελμάτων κάτι που θα σήμαινε ευνοικότερη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης με δυνατότητα αποχώρησης έως και 5 έτη νωρίτερα από τις άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων και αν όχι αυτό, κατά περίπτωση την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερμανία, Ιταλία έχει ήδη χαρακτηρισθεί η νόσος από COVID-19 ως επαγγελματική νόσος.

 Επαγγελματική νόσος χαρακτηρίζεται αυτή που προσβάλλει αποκλειστικά άτομα λόγω επαγγέλματος εξαιτίας χρήσης τοξικών ουσιών, ανθυγιεινού τρόπου εργασίας, δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών και υπερβάλλουσας εργασίας.

Σε αντίθεση με το εργατικό ατύχημα για το οποίο δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβάνονται οι νόσοι αυτοί σε πίνακες και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα από το άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας του τ. ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ενώ παρέχουν αντίστοιχη, με μικρές διαφοροποιήσεις με το εργατικό ατύχημα, ευνοϊκή μεταχείριση στα συνταξιοδοτικά ζητήματα.

 Όσον αφορά το θέμα της ένταξης των υγειονομικών στα βαρέα κατά την ίδια συζήτηση στη Βουλή, ο αρμόδιος Υφυπουργός προέβαλε μια σειρά από λόγους που απομακρύνει το χρόνο ικανοποίησης τους αιτήματος χωρίς να αρνηθεί ότι το θέμα απασχολεί το Υπουργείο από το παρελθόν και όχι τώρα με την εξάπλωση της πανδημίας ή με αφορμή αυτήν.

 Επικαλέστηκε μια σειρά από επιχειρήματα όπως η δημοσιονομική κρίση, οι διαφορετικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις που επικρατούν στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, άλλοτε ευνοϊκές για τον ένα άλλοτε ευνοϊκές για τον άλλο, τη στιγμή που ανήκουμε σε ένα νέο φορέα τον eefka και δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανισότητες, και τέλος τον προβληματισμό για την αθρόα παραίτηση – αποχώρηση στελεχών υγείας στην παρούσα φάση που πρέπει το σύστημα αυτό να στηριχθεί με κάθε τρόπο.

 Συνεπώς τουλάχιστον για το προσεχές χρονικό διάστημα δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του Κανονισμού των βαρέων και ένταξη σε αυτόν των υγειονομικών.

* Η Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι δικηγόρος-εργατολόγος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo