«Καθαρός» ο Ανδρέας Φουστάνος από φορολογική άποψη

20 Φεβρουαρίου 2019 - 15:57

Στον γνωστό πλαστικό χειρούργο είχε καταλογιστεί φοροδιαφυγή 2.500.000 ευρώ σε βάθος χρόνου 13 ετών μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ο γνωστός πλαστικός χειρούργος Ανδρέας Φουστάνος απαλλάχθηκε, λόγω παραγραφής, από την κατηγορία  της φοροδιαφυγής, ενώ απαλλάχθηκε επίσης και από την κατηγορία και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που αντιμετώπιζε.

Στον Ανδρέα Φουστάνο είχε καταλογιστεί φοροδιαφυγή 2.500.000 ευρώ σε βάθος χρόνου 13 ετών μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

Όμως, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών αποφάσισε την απαλλαγή του Ανδρέα  Φουστάνου και από τις δύο κατηγορίες, που αντιμετώπιζε  μέχρι το έτος 2010, καθώς για την πρώτη  είχε επέλθει  παραγραφεί,  ενώ για τα υπόλοιπα έτη, μετά από επανέλεγχο του καταλογίστηκε ποσό ύψους 400.Ο00 ευρώ το οποίο και κατέβαλε.

Στο Εφετείο  Κακουργημάτων Αθηνών προσκομίστηκε βεβαίωση του ΚΕΦΟΜΕΠ σύμφωνα με την οποία ουδεμία οφειλή έχει πλέον ο πλαστικός χειρούργος απέναντι στο Ελληνικό δημόσιο. Κάτι που οδήγησε τους δικαστές  και  πάλι στην απαλλαγή.

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ