Το ΣτΕ δεν αποκλείει την αλλαγή του ΕΦΚΑ

13 Σεπτεμβρίου 2018 - 17:21

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο το συγκεκριμένο Διάταγμα, διατύπωσε όμως ορισμένες παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που κριθούν αντισυνταγματικές διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» για το ασφαλιστικό, τότε ο οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ίσως να πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτό επισημαίνει το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θεσπίζεται ο οργανισμός του ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αποτελείται από 89 άρθρα, που αφορούν την αποστολή του, τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α, την καταγραφή των αρμοδιοτήτων του, τα περιγράμματα των καθηκόντων των προϊσταμένων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού και την κατανομή τους στις επιμέρους οργανικές μονάδες, την κατάταξή τους σε αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες, κ.ά.

Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο το συγκεκριμένο Διάταγμα, διατύπωσε όμως ορισμένες παρατηρήσεις ενώ διέγραψε και μια παράγραφο από αυτό.

Όπως επισημαίνει το Ε΄ Τμήμα, στην Ολομέλειας του ΣτΕ εκκρεμούν αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 4387/2016 (ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας - μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος). Οι αιτήσεις αυτές που έχουν κατατεθεί από δικηγόρους, μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες, κ.ά. έχουν συζητηθεί και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Ως εκ τούτου, επισημαίνει το ΣτΕ «σε περίπτωση τυχόν αποδοχής των ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, θα πρέπει το περιεχόμενο των αντιστοίχων διατάξεων του υπό επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος, αν και όπου αυτό είναι αναγκαίο, να τροποποιηθεί αναλόγως, στο πλαίσιο της υποχρεώσεως συμμορφώσεως της διοικήσεως προς το περιεχόμενο της αποφάσεως».

Ακόμα, το ΣτΕ σημειώνει ότι πρέπει στο σχέδιο διατάγματος να μνημονευθεί η δαπάνη που προκύπτει από την πλήρωση των νέων και των υφισταμένων οργανικών θέσεων σε ετήσια βάση και να προστεθούν οι ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ από τους οποίους θα καλυφθεί η δαπάνη που προκαλείται από το παρόν σχέδιο διατάγματος.

Αντίθετα έκρινε το ΣτΕ ότι πρέπει να διαγραφεί (ως μη νόμιμη) η διάταξη εκείνη του σχεδίου διατάγματος (άρθρο 68) η οποία παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ